Webbutveckling

GO MO utvecklar webbplatser som m?rks och utm?rks

Utseende

Din webbplats ?r oftast det f?rsta och enda intrycket som en potentiell kund f?r av ditt f?retag. En webbplats m?ste d?rf?r vara visuellt tilltalande, genomt?nkt och professionell f?r att bes?kare snabbt och enkelt ska hitta vad de s?ker efter. Din webbplats ska ?terspegla ditt f?retag, dina produkter och dina tj?nster.

SEO

Det finns hundratals regler och riktlinjer f?r effektiv s?kmotoroptimering, m?nga av dem ?nnu ok?nda. SEO ?r i huvudsak en strategi med m?let att rangordna dina webbplatser / sidor organiskt i s?kmotorer som Google. S?kmotorns rankning ?kar organisk trafik och i slut?ndan konverteringar.


Inneh?ll

Kom ih?g att din publik letar efter information som hj?lper dem att fatta ett beslut. Din webbplats m?ste d?rf?r vara informativ och tillhandah?lla relevant och intressant inneh?ll som ?r l?tt att ta till sig. Det ?r i ditt inneh?ll du har m?jligheten att ?ka bes?karnas f?rtroende f?r ditt f?retags kunskap och kompetens. Inneh?llet m?ste dels vara anpassat f?r bes?karna s? de vill l?sa, dels vara optimerat f?r s?kmotorer s? att sidan visas bland s?kresultaten.

Funktionalitet

Varje komponent p? din webbplats m?ste fungera snabbt och korrekt. Trasiga eller d?ligt konstruerade komponenter l?mnar dina bes?kare frustrerade. ?ver hela spektrumet b?r allt fungera som f?rv?ntat, inklusive hyperl?nkar, kontaktformul?r, webbplatss?kning, evenemangsregistrering etc. Fler plugins inneb?r att fler saker kan beh?va lagas, och att mer tid beh?ver ?gnas ?t att kontrollera funktionaliteten.

Anv?ndarv?nlighet

En kritisk men ofta f?rbisedd komponent av en framg?ngsrik webbplats ?r dess anv?ndarv?nlighet. Din webbplats beh?ver en logisk och tilltalande struktur som g?r den enkel att navigera, vara fylld av v?lskrivna texter som ?r l?tta att ta till sig, och ha annat intressant inneh?ll som fr?mjar anv?ndarupplevelsen. N?gra viktiga element f?r ?kad anv?ndarv?nlighet inkluderar:

  1. Enkelhet
  2. Snabb laddning
  3. Konsistent layout
  4. Framst?ende, logisk navigering
  5. Webbl?sarkompatibilitet
  6. Mottaglighet


S? hj?lpte vi S?kra Larm med deras
digitala transformation

ROMI (Return on Marketing Investment) p? ?ver 600% – ett resultat av stark vision inom digitalisering, investeringar, engagemang och extern hj?lp m?jliggjorde f?r?ndringsresan f?r S?kra Larm. Att g? ifr?n att vara helt osynlig digitalt till att faktiskt synas!
Referenser & Case

Digital s?ljprocess skapar tillv?xt via Pull-Marketing & SEO

"In a concrete way, linking marketing investments with sales has always been a challenge. Thanks to this collaboration, we can finally get there, by taking advantage of important data about our customers and working thoughtfully and overall digitally. GOMO Group has made us think in a completely new way, we now see a business potential that we did not think was possible for us in traditional B2B."

Magnus Rundberg, Global Sales Manager

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看