SEO och Pull-Marketing ?r fundamentet i all digital marknadsf?ring

Vad ?r SEO och varf?r ska f?retag bry sig?

F?r?ndrade k?pprocesser

Konsumenten sitter i f?rars?tet och bruset ?r enormt, vi marknadsf?rare m?ste anpassa oss. SEO och pull-marketing genom Google ?r p? m?ngas l?ppar och vi ?r ?vertygade om att det ?r arbetss?ttet f?r framtiden. Den kundcentrerade marknadsf?raren kan inte l?ngre blunda f?r s?kmotorernas viktiga roll. H?r f?rklarar vi varf?r och vad effektiv SEO egentligen handlar om.

Vad ?r SEO?

SEO ?r f?rkortning f?r Search Engine Optimization, eller p? svenska: s?kmotoroptimering. Mer specifikt fungerar SEO som samlingsnamn p? en rad aktiviteter som utf?rs f?r att ranka organiskt och hamna h?gt i Googles s?kresultat. I Sverige ?r Google den dominerande s?kmotorn med en marknadsandel p? ?ver 95 %. Allt som allt g?rs ca 50,000,000 s?kningar i Sverige dagligen.


Data visar att k?pprocesserna har blivit digitala och det ?r k?paren (oavsett om det ?r B2B eller B2C) som sitter i f?rars?tet. Tiden d? marknadsf?ringen handlade om att skrika h?gst ?r f?rbi. Det ?r ett skifte f?r f?rs?ljningschefen och marknadschefen som kan j?mf?ras med produktionskonceptet “push och pull” d?r pull handlar om att skapa n?got n?r efterfr?gan finns ist?llet f?r att prognostisera framtiden och f?rs?ka hamna r?tt. 94 % av alla B2B-k?pprocesser g?r under researchprocessen till s?kmotorer och 87 % anger s?kmotorer som den viktigaste kanalen i samma process.

 

Med s?kordsoptimering kan du direkt hamna l?ngt fram i k?pprocessen genom att fokusera p? beteenden n?r den potentiella kunden har ett behov. D? undviker ni som f?retag pusha ut ert budskap f?r att skapa behovet utan det ni ist?llet g?r ?r att l?sa behovet n?r det v?l uppkommer.

Leads och st?rkt varum?rke

Framg?ngsrik SEO-optimering leder till att ni som f?retag b?rjar generera leads och bli tankeledare. Ist?llet f?r att jobba med kalla leads s? kan ni f?rse er f?rs?ljningsavdelning med varma leads som har tagit del av ert erbjudande och ?r redo att bygga en relation. Samtidigt ?r en stark s?kmotorpositionering varum?rkesbyggande d? den s?kande uppfattar ert f?retag som det mest auktorit?ra.

 

En annan styrka med SEO som arbetss?ttet baseras p? ett ”utifr?n-in” perspektiv som bidrar med direkt kundnytta. Det handlar om att hj?lpa anv?ndarna och kunderna genom besvara deras fr?gor och m?ta deras behov. Hela varum?rkesupplevelsen, eller k?pprocessen, p?verkas av pull-marketing och d?r blir UX/UI/Design allt viktigare. Bara de som lyckas bel?nas med h?gt organiskt s?k, nu och ?nnu mer i framtiden.

F?r att positionera bolagets hemsida som ett valbart alternativ eller en tankeledare finns det tv? strategier:

  1. SEO, f?rtj?nade klick och organisk trafik
  2. Betalda annonser i Google Ads, betala per klick

SEO till skillnad fr?n annonsering p? Google (SEA) ?r en l?ngsiktig strategi som bygger v?rden ?ver tid. Ett klick kostar i sig ingenting men arbetet f?r att ranka ?r invecklat och l?ngsiktigt. Styrkan ?r att det skapar intr?desbarri?rer f?r nya akt?rer som vill komma ?t det digitala behovet.

Anv?ndarnas tid ?r nu

SEA (Google Ads), eller annonsering p? Google, oms?tter i Sverige ca 6 miljarder ?rligen medan SEO (s?kmotoroptimering) oms?tter ca 300–400 miljoner. Detta g?r inte ihop med anv?ndarnas s?kbeteenden som favoriserar organiskt s?k (f?rtj?nat s?k genom SEO). Detta pekar p? att marknaden f?r SEO kommer att ?ka lavinartat till ca 2–3 miljarder inom fem ?r. Inte riktigt l?ge att hamna p? efterk?lken, med andra ord.

Hur fungerar SEO?

Googles algoritm analyserar b?de historisk data och realtidsdata f?r att avg?ra vilka s?kresultat (hemsidor) som ska f? ranka h?gst. Googles algoritmer lade grunden f?r att Google (numera Alphabet Inc.) ?r ett utav v?rldens st?rsta bolag, sett till marknadsv?rde. Idén bakom algoritmerna kom fr?n forskarv?rlden d?r man l?nge m?tt auktoritet i antal g?nger en artikel refereras till (m?nga referenser = auktorit?r inom ?mnet). Algoritmen utg?r fr?n 300–500 direkta och indirekta parametrar. Parametrarna kan delas in i f?ljande kategorier:

  1. On-page (inneh?ll som texter, bilder, meta descriptions)
  2. Tekniska aspekter (kodens struktur och hur snabbt hemsidan laddar)
  3. Off-page (som l?nkar in till sidan)
  4. Anv?ndarupplevelsen (UX)

Oavsett hur bra hemsidan ?r s? ?r s?kordsstrategin ryggraden. En genomarbetad s?kordsstrategi b?r ligga till grund f?r en modern kommunikationsstrategi som ?r verkligt utifr?n och in.


S?koptimering passar alla branscher
men s?llank?psvaror och B2B b?st

SEO och pull-marketing ?r som kraftfullast i branscher d?r k?pprocesserna som ?r mer komplexa. Komplexitet inneb?r flera beslutsfattare, l?nga k?pprocesser och dyrare produkter eller tj?nster.
Referenser & Case

R?tt B2B-marknadsf?ring skapar tempor?rt monopol & konkurrensf?rdelar

"Vi beh?vde utveckla v?r verksamhet digitalt men vi visste inte riktigt hur, d?r har GO MO Group och Henrik hj?lpt oss p? ett fantastiskt s?tt under resans g?ng b?de som partner och bollplank. Att g? ifr?n att vara helt osynlig digitalt till att faktiskt synas och generera ett konstant infl?de av leads har ?ppnat nya m?jligheter f?r oss som f?retag som vi kommer forts?tta utveckla. "

Ted Jokiniemi, Marknadschef, S?kra Larm

Vanliga fr?gor kring teknisk SEO

Nedan f?rklarar vi betydelsen av de vanligaste termerna inom teknisk SEO.
Dessa termer anv?nder vi sj?lva i v?ra SEO analyser.

Robots.txt-filer – hur kan de hj?lpa oss?

Robots.txt ?r en textfil som granskas av s?kmotorn i samband med en s?kning. Texten i filen ger s?kmotorn instruktioner om vad som ska visas p? webbplatsen eller bland s?kresultaten, samt om vad som inte ska indexeras. Exempel p? sidor som inte ska komma upp bland ?vrigt s?kresultat ?r s?dana som endast ?r ?mnade f?r medlemmar.
I de fall som robots.txt saknas kommer s?kmotorn s?ka igenom hela webbplatsen och risken att anv?ndare hamnar fel eller p? till exempel en 404-sida ?kar.

Hur anv?nds sitemap.xml?

Sitemap.xml ?r en typ av sidkarta som i f?rsta hand ?r till f?r s?kmotorerna. Dessa textfiler ber?ttar f?r s?kmotorn vilka sidor som webbplatsen ?r uppbyggd av och kan generera h?gre ranking i s?kmotorer som exempelvis Google. Akt?rer vars hemsidor inte har en sitemap.xml-fil straffas dock inte.

Vad ?r en HTML Sitemap (sidkarta), och hur anv?nds den?

Liksom sitemap.xml ?r HTML sitemap en sidkarta som samlar en webbplats alla olika sidor. Men, till skillnad fr?n sitemap.xml ?r HTML-versionen till f?r bes?karen ist?llet f?r s?kmotorerna. Eftersom HTML sitemap visar upp webbplatsens struktur p? ett visuellt s?tt bidrar den till bes?karens orientering och ?verblick.
Goda m?jligheter till navigering och orientering h?nger samman med god anv?ndarv?nlighet. N?got som i sin tur ?kar kvaliteten p? en webbplats samt ?kar rankingen i s?kmotorerna.

Webbplatskartor f?r bilder - varf?r?

F?r stora webbplatser med m?nga bilder kan det vara n?dv?ndigt att komplettera ?vriga sidkartor med en separat sitemap endast f?r bilderna – dvs en slags bildkarta. Google anv?nds flitigt i samband med bildrelaterade s?kningar varje dag, och m?nga f?retag vinner d?rf?r p? att tydligt organisera och visa bilder p? sina produkter.

Vad ?r br?dsmulor?

Br?dsmulor, bread crums p? engelska, hj?lper bes?karen att orientera sig p? sidan. Detta genom att visa en ”v?g tillbaka” till startsidan. De olika stegen skrivs ut f?r att visa v?gen till nuvarande plats.
Smulorna underl?ttar inte bara f?r anv?ndaren utan ?ven f?r s?kmotorer som anv?nder dem f?r att tolka struktur och samband mellan olika s?kord.

Vilka faktorer p?verkar webbplatshastigheten, och hur kan den optimeras?

Webbplatshastigheten (site speed) ?r ett m?tt p? hur snabb webbsidan ?r och hur snabbt sidorna laddas. ?r 2010 meddelade Google att sidhastigheten var en rankingsfaktor. En direkt f?lj av att en webbplats hastighet h?nger direkt samman med anv?ndbarhet. En snabbare webbsida leder till mindre f?rlust av potentiella kunder som tv?rtom blir motiverade att stanna kvar p? sidan om bes?ker g?r smidigt och utan f?rdr?jningar.
Faktorer som p?verkar webbplatsens sidhastighet
a. Bristf?lligt webbhotell
b. Stora (tunga) bilder
c. D?ligt optimerade webbl?sare, plug-in program och appar
d. M?nga annonser
e. Externt inb?ddad media (t.ex. filmer som hostas av Youtube)
f. D?ligt optimerade sidteman eller mallar
g. Widgets
h. On?dig inl?sning av kod

Uppm?rkningsschema – s? funkar det

Uppm?rkningsscheman hj?lper s?kmotorer som Google att s?lla ut relevant information som matchar anv?ndarens behov. Schemat fungerar som ett virtuellt visitkort som f?rklarar k?rnverksamheten f?r browsern, men som ocks? bidrar med viss grundl?ggande information f?r anv?ndarna. Uppm?rkningsschema ?r med andra ord ett bra s?tt att lyfta fram webbplatsens relevans f?r s?kmotorer.

Vad ?r m?lkonvertering och hur p?verkar det ROI?

M?lkonverteringar ?r ett s?tt att m?ta hur v?l en webbplats uppfyller vissa uppsatta m?ls?ttningar. Ett m?l representerar en genomf?rd aktivitet (dvs en konvertering) som leder till inkomstgenerering. Exempel p? m?l kan vara att fylla i ett kontaktformul?r, ett k?p eller nedladdning av ett dokument. Om m?len ?r r?tt utformade, sp?rade och analyserade kan underl?ttas utv?rderingen av online-verksamheter och marknadsf?ringskampanjer.

Trasiga l?nkar – vad ?r det?

Trasiga l?nkar kallas ?ven d?da l?nkar. Detta kan vara l?nkar som leder till en felaktig URL-adress (till en sida som inte existerar). N?r en person klickar p? en trasig l?nk hamnar de p? en 404-sida.

Meta title och meta description – vad handlar det om?

En metatagg beskriver och sammanfattar kort det viktigaste av en webbsidas inneh?ll. P? s? vis fungerar den som en f?rhandsgranskning av webbsidan och visas i s?kmotorns resultatlista. Metataggen ska inneh?lla nyckelord med koppling till landningssidan.
a. Metatitelns l?ngd ?r 55 – 60 tecken
b. Metabeskrivningen ?r 150 – 160 tecken

Hur ser en effektiv URL-struktur ut?

Det ?r bra att anv?nda korta dom?nnamn. Webbadresser b?r inte vara dynamiska – dvs. de ska f?lja en struktur p? ett effektivt och tydligt s?tt, de ska tydligt visa s?kv?gen som har f?ljts. Adressen b?r ha god l?sbarhet och inkludera nyckelord i URL:en

Exempel p? en bra URL-adress:
http://www.agoracolumbus.com/nyheter/den-digitala-tidens-saljare-den-trogna-kunden-och-google/

Hur anv?nds header taggar?

Header taggar ?r webbsidans huvudrubrik/titel. Varje sida p? en webbplats f?r endast ha en huvudrubrik (H1), denna kan d?remot ha flertalet underrubriker (H2) vilka i sin tur kan ha flera underordnade rubriker (H3). Detta system ?r uppbyggt p? samma s?tt som vanliga dokument. Det vanligaste ?r att bara beh?va anv?nda sig av de tre f?rsta niv?erna av rubriker.

Vad ?r alt taggar f?r bilder?

?ven kallat alt-attribut och alt-beskrivning.
Alt-taggen namnger och beskriver vad som syns p? bilden och ska g?rna inneh?lla relevanta nyckelord. Om den d?ps p? r?tt s?tt f?ngas taggen upp av s?kmotorrn, trots att denna i sj?lva verket inte kan ”se” bilden. Varje bild ska ha en separat och unik alt-tagg.

Trov?rdighet och s?kerhet – varf?r ?r det viktigt?

Google rankar webbplatser utifr?n deras trov?rdighet. Detta handlar till stor del om branding, om att knyta kunderna n?rmare sig genom professionella tj?nster och smidiga produktleveranser. Trov?rdigheten v?xer ocks? med hemsidans ?lder och st?rks vid till exempel goda recensioner.
S?kerhet ?r ocks? en viktig faktor f?r h?g ranking. Det kan handla om att inneha ett SSL-certifikat som fungerar som legitimation vid betalning, inloggning och p? sidor med k?nslig information av antingen ekonomisk eller privat karakt?r.

Vad inneb?r kort svans-fraser?

Kort svans-fraser ?r s?kord fraser som omfattar mellan 1 – 3 ord. Till exempel ”f?rlovningsring” eller ”F?rlovningsring G?teborg”. Dessa nyckelord ?r oftast det f?rsta och mest koncisa ord anv?ndaren t?nker p? n?r den s?ker n?got. Google anv?ndaren som s?ker p? dessa korta fraser kommer f? ett stort och brett utbud av s?kresultat, det ?r h?g konkurrens om nyckelorden och sv?rt att pricka in r?tt trafik. En webbplats med denna typ av s?kord kan dock komma h?gt upp bland s?kresultaten om hemsidan funnits en l?ngre tid och ?r v?letablerad.
L?ngre fraser, som inneh?ller flera s?kord eller hela meningar kallas Long tail-fraser och ett exempel ?r:”K?pa f?rlovningsring i vitt guld i G?teborg”. Denna typ av nyckelord genererar inte h?g trafik till webbplatsen men inneb?r konkurrensf?rdelar och h?g konverterings-ratio.

HREF lang taggar – hur funkar de?

Denna tagg ber?ttar vilket spr?k webbsidan anv?nder. Detta underl?ttar sorteringen i s?kresultatet. Den kan ocks? anv?ndas som en geografisk begr?nsning och anv?nds fr?mst p? hemsidor som har flera spr?kalternativ – d? anv?ndaren automatiskt ska hamna p? den svenska sidan n?r de befinner sig i Sverige.
Kod exempel:

Diagram ?ver Hreflang-taggar | GO MO Group

Vad inneb?r SERP-position?

SERP (Search Engine Result Page) ?r s?kresultatet som visas i s?kmotorn utifr?n de s?kord du angett. SERP omfattar b?de organiska och betalda resultat. S?kmotorns uppgift ?r att ge anv?ndaren det mest relevanta s?kresultatet baserat p? s?korden som anv?nts.

Interna l?nkar – hur funkar de?

Dessa l?nkar finns p? din egna webbsida och l?nkar till n?gon annan sida p? samma webbplats. Kallas ?ven inbound links.

Vad ?r externa l?nkar?

Dessa l?nkar leder till ett m?l utanf?r den egna webbplatsen. Om du f?r l?nkning till din sida fr?n en h?gt rankad dom?n kan ditt egna s?kmotorresultat ?ka d? det p?visar att n?gon med h?g kvalitet och trov?rdighet rekommenderar dig.

Hur bygger man bak?tl?nkar, och hur funkar de?

Backlinks ?r n?r en webbsida som inte tillh?r din dom?n l?nkar till n?gon av sidorna p? din webbplats. Ju b?ttre kvalitet den externa webbsidan har desto b?ttre ranking ger l?nkningen dig.

Duplicerat inneh?ll – hur p?verkar det webbplatsen?

Google vill alltid hitta k?llan till det ursprungliga inneh?llet och f?redrar d?rf?r kvalitativa, unika texter. Ett inneh?ll som ?r duplicerat eller till v?ldigt stor del samma p? flera st?llen kommer inte att bestraffas av Google, men det kommer inte heller ge en positiv effekt. S?kord b?r inte ?veranv?ndas och direkt?vers?ttningar ska undvikas.

Kod kontra text – vad b?r du t?nka p??

Kod kontra text-ratio, eller p? engelska Code to Text-Ratio, ?r f?rh?llandet mellan kod p? webbplatsen j?mf?rt med andelen text. Ett bra f?rh?llande mellan dessa tv? ger en bra on-page optimering. GoogIe uppskattar hemsidor med st?rre andel content/text.

Vilka tillbakal?nkar kan tolkas som spam?

L?nkar fr?n l?gkvalitativa, irrelevanta eller betalda webbplatser tolkas ofta som spam De kan g?ra stor skada p? webbsidor och bland annat f?rs?mra anv?ndbarheten. P? grund av detta b?r webbplatsens sidor kvalitetss?kras regelbundet. F?r att ta bort d?liga l?nkar kan man anv?nda Google Webmaster Tool.

Varf?r beh?vs bloggar och relevant on-page-inneh?ll?

Det finns flera f?rdelar med att skapa en blogg intern p? din webbsida:. Bland annat bidrar den med f?ljande:
a. Driver trafik till sidan
b. F?rb?ttrar sidans SERP-ranking
c. Lockar till engagemang
d. M?jlighet att utveckla kundrelationer.
Att regelbundet publicera bloggar och uppdatera SEO-optimerat on-page inneh?ll ?kar SERP-rankingen. De flesta s?kmotorer f?redrar nytt och unikt inneh?ll.

Vad inneb?r kanoniska taggar och duplicerat inneh?ll?

Kanoniska taggar g?r det tydligt f?r s?kmotorn vilka olika sidor med samma inneh?ll som ska klassas som en sida. I praktiken inneb?r detta att taggen f?rklarar hur inneh?llet ska kategoriseras och vilken k?lla som ska lyftas i s?kresultatet. Om tex en kopia av en bloggtext har delats p? en extern plattform s? avsl?jar den kanoniska taggen att detta ?r en medveten kopia. Inneh?llet sprids till vinst f?r den ursprungliga k?llan.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看