Pull-marketing – Grunden i all marknadsf?ring

"Return on Investment blir mycket l?g om vi skapar ett behov som konkurrenterna kapitaliserar p?"

Pull-marketing inneb?r kundfokuserad och datadriven marknadsf?ring

Kunden beh?ver alltid s?ttas i f?rsta rummet d?r du b?r jobba med ett “utifr?n och in” perspektiv, ist?llet f?r “inifr?n och ut”. Vi marknadsf?rare m?ste implementera ett mind-set i all kommunikation och i alla strategier som l?ser kundens utmaningar och besvarar kundens fr?gor. Allt i syfte f?r att hj?lpa kunden att k?pa, snarare ?n att tala om ens egna f?rdelar.

Pull-marketing handlar om att helhj?rtat fokusera och anpassa sig efter kundens behov och deras beteende. Tack vare tillg?nglig data har vi m?jlighet att skr?ddarsy v?r marknadsf?ring f?r att alltid tr?ffa r?tt m?lgrupp, p? r?tt kanaler, p? r?tt s?tt.

Pull vs Push Marketing | GO MO Group

Vi genomg?r historiens st?rsta paradigmskifte inom kommunikation

Ett paradigmskifte ?r inget nytt. Skiften har varit konstanta genom v?r historia; den sista stora f?r?ndringen var den industriella revolutionen d?r massproduktion ?ndrade spelreglerna i b?rjan av 1900-talet.

Digitaliseringen bidrar till omst?llningen vi genomg?r just nu. Den st?rsta skillnaden den h?r g?ngen ?r hur snabbt omst?llningen sker, vilket ?r m?nga g?nger snabbare ?n f?r 100 ?r sedan. Numera sitter konsumenten i f?rars?tet och kr?ver av oss f?retagare att anpassa oss till det “nya” normala.

Var tillg?nglig n?r kunden s?ker efter dig

En rapport fr?n Accenture visar att 94% av alla B2B-k?pprocesser startar online. En annan rapport fr?n Postnord visar att 87% av alla research-processer sker via Google/S?kmotorer. Statistiken visar ocks? p? att B2B-konsumenter INTE g?r sin research via annonser.

Med denna information ?r det enkelt att f?rst? var man skall l?gga sitt fokus f?r att ?ka sin f?rs?ljning. Du m?ste finnas tillg?nglig n?r kunden s?ker efter dig p? r?tt kanaler, med r?tt information i hand. Det viktiga ?r (och har alltid varit) att f?rst? vad kunden efterfr?gar online – detta kallas f?r Pull-marketing.

“Kan vi inte s?lja till kunder som vill k?pa s? kan vi nog inte s?lja alls”

Valm?jligheterna ?r m?nga och det blir allt mer investeringsintensivt att bygga upp ett varum?rke genom traditionella metoder i syfte att skapa ett behov genom kampanjer. M?nga vill s?rskilja sig och kampanjerna blir allt sv?rare att f?rst? som g?r att kunden tappar intresset och tillslut inte orkar lyssna.

Trenden ?r tydlig. F?retag m?ste ?ndra sitt fokus och f?rst? m?jligheterna med marknadsf?ring och kommunikation baserat p? det befintliga behovet p? marknaden.

Pull-marketing handlar om att komma i kontakt med alla som s?ker efter just dina tj?nster och produkter. F?retag m?ste ?ndra sina marknadsplaner, minska kvantitativa kampanjer och ist?llet prioritera en kvalitativ Pull-marketing strategi som skapar m?tbar tillv?xt. Ta tillvara p? den digitala transformationen inom marknadsf?ring och bli mer specifik i dina marknadsaktiviteter f?r att skapa resultat och ?ka f?rs?ljningen.


St?ng gapet mellan Marknadsf?ring och F?rs?ljning

F?retag har sv?rt att motivera investeringar i marknadsf?ring eftersom man inte vet hur kampanjer skall genomf?ras f?r att ?ka sin f?rs?ljning. Traditionell Push-marketing i form av kampanjer blir alltf?r ofta ”glass och ballonger”, och s?ljarna arbetar vidare som vanligt. Det uppst?r ett glapp mellan kampanjen och f?retagets s?ljprocess. S?ljarna f?r inga nya konkreta leads / kontakter som de enkelt kan boka m?te och g?ra aff?r med – vilket skapar missn?je och l?gt f?rtroende f?r marknadsf?ringen.

“Kampanjer blir alltf?r ofta ‘glass och ballonger'”

Komplexiteten i B2B-k?pprocessen ?kar allteftersom k?paren spenderar mer tid p? att g?ra research online. Ist?llet f?r att s?lja ska du hj?lpa kunderna att k?pa. Det ?r uppenbart att f?retag som lyckas i det nya landskapet ?r de som f?renklar sin k?pprocess f?r sina kunder och fungerar fullt ut som den betrodda r?dgivaren. F?r att utnyttja m?jligheterna med Pull-marketing m?ste traditionella organisationer b?rja digitalisera delar av sin aff?rsprocess.

Idag m?ste f?retag f?lja efterfr?gan p? marknaden i realtid f?r att f?rst? vilket behov potentiella kunder efterfr?gar online. Efterfr?gan ?ndras fr?n dag till dag, och bolag beh?ver analysera, anpassa och f?lja upp l?pande f?r att lyckas.

S?koptimering passar alla branscher
men s?llank?psvaror och B2B b?st

SEO och pull-marketing ?r som kraftfullast i branscher d?r k?pprocesserna som ?r mer komplexa. Komplexitet inneb?r flera beslutsfattare, l?nga k?pprocesser och dyrare produkter eller tj?nster.
Referenser & Case

R?tt B2B-marknadsf?ring skapar tempor?rt monopol & konkurrensf?rdelar

"V?ra kunder ser p? v?ldigt kort tid vilket aff?rsv?rde och vilka konkurrensf?rdelar en offensiv datadriven och digital marknadsstrategi bidrar till"

Gabriel Ghavami

Vanliga fr?gor kring Pull-marketing

Vad ?r Pull-marketing?

Pull-marketing, eller pull-marknadsf?ring, ?r marknadsf?ringsaktiviteter riktade mot individer som har en uttryckt efterfr?gan f?r ens produkter eller tj?nster. Arbete med Pull-marketing m?ste utg? fr?n data p? hur kunder inom era segment k?per, och hur deras research-process ser ut. I grunden handlar Pull-marketing om att anpassa sin kommunikation f?r att kapitalisera p? befintlig efterfr?gan snarare ?n att f?rs?ka skapa efterfr?gan – att f? en st?rre bit av kakan snarare ?n att g?ra den st?rre. Ett s?tt att beskriva filosofin bakom Pull-marketing ?r att man inte s?ljer, utan snarare hj?lper kunderna att k?pa. Att r?tta marknadsf?ringen efter vad som ger resultat p? detta s?ttet inneb?r att marknadsf?ringsaktiviteterna direkt bidrar till f?rs?ljningen.

Vad ?r skillnaden mellan Push- och Pull-marketing?

D?r push-marknadsf?ring ?mnar g?ra potentiella kunder medvetna om en produkt eller tj?nst, ?r Pull Marketing-aktiviteter snarare riktade mot att locka kunder som redan letar efter att k?pa. De tydligaste exemplen fr?n push-marknadsf?ring kommer fr?n traditionell marknadsf?ring, som n?r f?retag k?per fysisk annonsplats p? en bussh?llplats. D? n?r budskapet potentiellt m?nga, men det finns ingen koppling till huruvida mottagarna ?r ute efter produkterna som kommuniceras ut. Att ist?llet exempelvis annonsera p? s?kmotorer, bland resultaten f?r s?kningar relaterade till era tj?nster, inneb?r att det ?r en mycket st?rre chans att mottagaren ?r mottaglig, d? det finns en antydan till att de ?r intresserade av era tj?nster.

Vad ?r ett exempel p? en Pull-marknadsf?ringsstrategi?

Pull-marknadsf?ring ?r ett brett omr?de, och det finns m?nga aktiviteter som baseras p? pull-filosofin. Det fr?msta ?r kanske s?kmotoroptimering – att maximera sin synlighet i resultaten p? s?kmotorer. N?r n?gon genomf?r en Google-s?kning har de ett behov, och datadriven SEO inneb?r att kunna bem?ta alla de som har ett behov av (och d?rmed s?ker p?) era produkter eller tj?nster. En annan taktik ?r Remarketing, d?r digital annonsering riktas mot individer som tidigare bes?kt er hemsida. F?r vissa f?retag ?r detta ett effektivt s?tt att n? ut till individer som ?r intresserade av f?retagets utbud. Bes?k v?r insikter-sida f?r att l?sa n?gra case om hur vi anv?nde Pull-marketing.

Vilka f?rdelar har Pull-marketing?

Pull-marketing har m?nga f?rdelar ?ver traditionell marknadsf?ring. Digitaliseringen har gett kunderna mycket mer kontroll i sin k?pprocess – de best?mmer sj?lva hur de f?r information om produkter som l?ser deras problem, och de tar mycket mer informerade beslut ?n tidigare. Genom att arbeta datadrivet med Pull-marketing g?r det att komma i kontakt med en mer relevant publik och s?ledes st?nga gapet mellan marknadsf?ring och f?rs?ljning. Det ?r en sj?lvklarhet att det ?r l?ttare att g?ra aff?rer med de som vill k?pa, och det ?r precis vad Pull-marketing g?r ut p?. Digital marknadsf?ring ?r generellt underinvesterat inom B2B, och Pull-marketing ?r ?nnu mer f?rbisett. Detta ger mindre f?retag chansen att relativt enkelt f? ett digitalt ?vertag ?ver st?rre konkurrenter genom att marknadsf?ra sig smartare.

N?r ?r det bra att anv?nda Pull-marketing?

Pull-marketing passar alla branscher, men har mest effekt i branscher med komplexa k?pprocesser. I stora aff?rer med s?llank?psvaror ?r det extra viktigt att vara synliga och tankeledande inom sitt omr?de. D?remot kan det ta tid att bygga upp grunden som g?r att er m?lgrupp kan hitta ert utbud. SEO ?r ett klassiskt exempel p? en pull-strategi som ger mer effekt ju l?ngre man h?ller p? – dom?nens auktoritet ?kar med ?ldern, mer content ger fler chanser att driva trafik och s? vidare. Ofta kan det vara bra att kombinera Push- och Pull-marketing f?r att maximera antalet kontaktpunkter med m?lgruppen.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看