Inneh?llsmarknadsf?ring och inneh?llsstrategi

"The success of our endeavors depends on how well we are able to understand and connect with the human stakeholder we are interacting with"

Vad betyder inneh?llsmarknadsf?ring och inneh?llsstrategi?


Vi erbjuder spetskompetens inom skapandet och optimering av texter p? Svenska, Engelska men ?ven flera andra Europeiska spr?k.

En kundanpassad inneh?llsstrategi (eller contentstrategi) ?r en plan f?r vilken inneh?llsmarknadsf?ring ni ska kommunicera till er m?lgrupp. Beroende p? spr?k, kanal och marknadssegment kan de skilja sig ?t, men slut?ndan handlar inneh?llsmarknadsf?ring om att producera inneh?ll som skapar v?rde f?r m?lgruppen (befintliga-, potentiella kunder eller andra intressenter). Eftersom vi konsumerar content via olika kanaler, f?r olika syften, och vid olika tidpunkter, s? inneb?r det att en inneh?llsstrategi b?r ta h?nsyn till tonalitet, f?rv?ntningar, p?verkan och v?rde.


Pull vs Push Marketing | GO MO Group

Utmaningar p? marknaden idag

Bra inneh?ll utg?r fr?n m?lgruppens behov snarare ?n avs?ndaten (utifr?n och in) snarare ?n att det baseras p? avs?ndarens organisationsstruktur eller vem som skriver inneh?llet. Ett ?terkommande tema ?r att f?retag ?r f?r fokuserade p? aff?rsomr?den och organisationsscheman, och helt enkelt gl?mmer bort kunden (inifr?n och ut). Samtidigt namnges och paketeras produkter och erbjudanden i ett konferensrum d?r m?let ?r att hitta n?got som ”k?nns bra”, snarare ?n att utg? fr?n kundens behov fr?n start till m?l.

En viktig ?terkommande utmaning (framf?rallt hos st?rre B2B-f?retag) ?r att f?retag skapar content utan ett konkret m?l eller syfte. Detta leder till att stora m?ngder content skapas, men arbetet med att sprida inneh?llet p? b?de kort- och l?ng sikt inte genomf?rs hela v?gen i m?l.. Content blir en to-do snarare ?n en strategisk process som skapar v?rde ?ver tid.


Inneh?ll baserat p? verkliga behov

M?lgruppens behov kan bland annat kartl?ggas genom att analysera s?kbeteenden p? Google. En modern inneh?llsstrategi b?r d?rf?r utg? fr?n de fr?gor som m?lgruppen st?ller online. Processen f?r att kartl?gga kundens behov best?r av f?ljande steg:

  1. Skapa en enkel buyer persona baserat p? befintliga och potentiella kunder som tydligg?r vilken roll personen har, p? vilket sorts f?retag hen arbetar, samt vilka utmaningar den st?r inf?r
  2. Genomf?r en konkurrentanalys av b?de direkta och online konkurrenter
  3. Genomf?r en bred s?kordsanalys och skapa en s?kordsstrategi som svarar p? fr?gorna: Vilka problem ska vi bidra till att l?sa online ; Hur stora ?r problemen ; Hur m?nga har dessa problem
  4. F?rst? vart m?lgruppen ?r i k?pprocessen. ?r den precis i b?rjan och g?r research, eller ?r den i slutfasen och n?rmar sig ett beslut? Beroende p? vart m?lgruppen befinner sig kr?vs det ett visst typ av inneh?ll och budskap f?r att l?sa m?lgruppens problem.

SEO + inneh?ll = Digital tillg?ngar

F?rdelen med att skapa inneh?ll som baseras p? m?lgruppens verkliga behov och sedan s?kmotoroptimera det ?r inneh?llets exponering ?ver tid. Genomf?rs arbetet r?tt och riktigt skapar f?retag inneh?ll som kommer driva trafik ?ver en l?ng tid fram?ver. Bes?kare fr?n m?lgruppen kommer ?r ut och ?r in hamna p? er webbsida tack vare det inneh?ll ni skrivit.

En annan viktig aspekt av kombinationen inneh?llsmarknadsf?ring och pull-marketing ?r att Google/s?kmotorer som kanal verkar 24/7. Det finns inget s?tt att ”st?nga av marknadsf?ringen”, utan inneh?llet jobbar natt som dag med att driva kvalitativ trafik till er webbsida. Detta leder i sin tur till att v?rdet ?kar ?ver tid d? kostnaden per klick ?r gratis (f?rtj?nad).

S?koptimering passar alla branscher
men s?llank?psvaror och B2B b?st

SEO och pull-marketing ?r som kraftfullast i branscher d?r k?pprocesserna som ?r mer komplexa. Komplexitet inneb?r flera beslutsfattare, l?nga k?pprocesser och dyrare produkter eller tj?nster.
Referenser & Case

Hur storbolaget blev snabbr?rligt och tog tillbaka stafettpinnen

"Motsatsen till digitala tillg?ngar ?r att l?gga tid och pengar p? ett inneh?ll som trycks ut under en vecka p? sociala medier. D?refter ligger sidan p? en contentkyrkog?rd p? hemsidan utan att n?gon l?ser den."

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看