Kundcase | L?STID: 4 MINUTER | 12 februari

R?tt B2B-marknadsf?ring skapar tempor?rt monopol & konkurrensf?rdelar

68 % ?kning av den organiska trafiken

?kning av kontaktf?rfr?gningar via formul?r fr?n hemsidan: + 23 %

R?tt marknadsf?ring skapar konkurrensf?rdelar och tempor?rt monopol. F?rflytta er “zero to one” genom att skapa en grund som till?ter tillv?xt och ha r?tt attityd. Inse v?rdet av att vara kundorienterad, investera l?ngsiktigt, bli datadriven och d?rmed kapitalisera p? dolda v?rden i er tillv?xtprocess. I nedan case presenteras hur den resan s?g ut med tj?nstef?retaget TüV NORD.

Om TüV NORD

TüV NORD ?r ett tj?nstef?retag inom B2B som jobbar med inspektions- och certifieringstj?nster p? ett globalt plan. F?retaget ?r grundat ?r 1869 och deras huvudkontor ?r bel?get i Hanover, Tyskland. Koncernen har ?ver 10 000 anst?llda i 70 l?nder inom Europa, Asien, Amerika och Afrika.

Problem

P? grund av sjunkande f?rs?ljningssiffror inom k?rnkraftsomr?det tog TüV NORD Scandinavia 2015 ett beslut om att initiera ett tre?rigt strategiskt fokus p? marknadsf?ring i syfte om att ?ka f?rs?ljningen. M?let var tydligt, n?mligen att bem?ta och ?tg?rda en ned?tg?ende trend genom att hitta nya aff?rer. En annan viktig KPI bolaget tidigt beslutade om var att ?ka varum?rkesk?nnedomen, prim?rt p? den svenska marknaden.

“M?let var tydligt, att bem?ta och ?tg?rda en ned?tg?ende trend genom att hitta nya aff?rer.”

Strategin f?r att ?ka f?rs?ljningen utgick fr?n att ta tillvara p? ett befintligt behov fr?n potentiella som befintliga kunder, s? kallad?pull-marketing. Branschen som bolaget verkar inom ?r kunskapsintensiv vilket gjorde visionen om?tankeledarskap?(“wikipedia of our industry”) b?de m?jlig och intressant n?r det kommer till att attrahera nya kunder, partners och medarbetare.

L?sning

Nedan redog?r vi f?r en tre?rig resa som?TüV NORD Scandinavia gjort med oss p? GO MO Group. Initialt presenteras hur ett tempor?rt monopol via s?kmotorer (l?s Google) kan se ut. Ett m?l var att “?ga” hj?rtefr?gor och bli en tankeledare. Nedan n?gra exempel som visar just hur detta har uppn?tts:

Keyword:?PED
Yearly Search Volume:?8640
Current Client Ranking:?0 Position (Answer box)

Keyword:?Riskmatris
Yearly Search Volume:?2520
Current Client Ranking:?1

The below screenshot is from Google Bilder. Client URL image is ranking on 1st in the Google Image section for the keyword?“Riskmatris”.

Tre grundf?ruts?ttningar f?r att skapa tempor?rt monopol:

 1. Du som marknadschef och ledningsgrupp beh?ver f?rst? varf?r marknadsf?ring ?r en grundmodul f?r att n? tillv?xtm?l och bem?ta konkurrens. Skapa f?rtroende och se till att det finns en gemensam grundl?ggande kunskap. Data fr?n McKinsey visar att bolag i framg?ngsrika f?r?ndringsprojekt tenderar ha en VD som ?r aktivt med i transformationen. Unders?kningen visar att detta g?ller hos 190 % fler ?n andra bolag i samma unders?kning.
 2. Investera i marknadsf?ring l?ngsiktigt, det ?r kontinuitet och ?terkoppling som m?jligg?r det slutliga resultat. Samma McKinsey studie visar att framg?ngsrika bolag tenderar att som kontinuerligt uppdatera marknaden om transformationen, hela 250 % fler g?r det i j?mf?relse med ?vriga tillfr?gade bolag.
 3. Redovisa l?pande det verkliga v?rdet av marknadsf?ringen (ROMI – Return on Marketing Investment) och visa vad som kr?vs f?r att st?nga gapet.

L?s mer:?http://www.agoracolumbus.com/digitala-strategier/insikter-om-v?rdeskapande-marknadsf?ring/

Resultat

Den tre?riga digitala transformationen lade grunden f?r en stark digital position. Tack vare ett fokus p? m?tbarhet och datadrivna beslut talar siffrorna sitt tydliga spr?k.

?r 1, fr?n helt ny svensk hemsida till kraftig f?rb?ttring:

 • ?kning av leads fr?n hemsidan: + 800%
 • ?kning av organisk trafik: + 175%
 • ?kning av unika bes?kare: + 100%

?r 2, kraftig utveckling och fortsatta investeringar:

 • ?kning av antal leads fr?n hemsidan: + 845%
 • ?kning av organisk trafik: + 34%
 • ?kning av unika bes?kare: + 38%

“TüV NORD Scandinavia AB har tillsammans med Henrik Anderberg och GO MO? utarbetat en marknad- och s?ljstrategi f?r v?r verksamhet. Tillsammans har vi implementerat, anv?nt och utv?rderat strategin under en tre?rsperiod. Den digitala marknadsinriktning som valdes har visat en god genomslagskraft, med st?rkt varum?rke, och m?nga aff?rsm?jligheter som resultat.” -Anders Egerbo, VD f?r TüV NORD 2001 – 2018

?r 3, vinstgivande strategi utan intern marknadsavdelning

 • ?kning av kontaktf?rfr?gningar via formul?r fr?n hemsidan: + 23 %
 • ?kning av organisk trafik: + 68 %
 • Vitala s?kord som rankar p? position 1 i Google: 23 %
 • Vitala s?kord som rankar p? sidan 1 i Google: 83 %

Keyword:?ISO 9001 Checklista
Yearly Search Volume:?1320
Current Client Ranking:?1

Keyword:?PED Direktivet
Yearly Search Volume:?600
Current Client Ranking:?1

Summering

Ett kunskapsintensivt tj?nstef?retag har stora m?jligheter att med r?tt digital strategi skaffa sig omfattande konkurrensf?rdelar. Dessa konkurrensf?rdelar skapar inte bara h?ga intr?desbarri?rer f?r konkurrenter, utan skapar ?ven dolda tillg?ngar inom bolaget. Tre tillg?ngar TüV NORD idag besitter ?r:

 1. Ett sj?lvf?rst?rkande varum?rke som exponeras l?pande p? s?kmotorer vilket skapar vallgravar f?r b?de direkta s?v?l som indirekta konkurrenter p? Google.
 2. En “marknadsavdelning” som jobbar dag och natt utan n?gra anst?llda. Google vilar inte n?r bolagets potentiella kunder s?ker efter information.
 3. Tankeledarskap (thought leadership) inom sin nisch.
速度与激情10,速度与激情10免费在线观看