Nyheter, SEO | L?STID: 9 MINUTER | 17 februari

Thought Leadership som en effektiv aff?rsstrategi

Tanke ledarskap

Gabriel Ghavami, VD p? GO MO Group

Vad ?r Thought Leadership? 6 konkreta tips till tankeledarskap.

Thought Leadership i n?ringslivet uppst?r n?r bolag eller personer blir synonyma med den hj?rtefr?ga de driver. En Thought Leader ?r en p?litlig k?lla som ber?r och inspirerar med sina innovativa idéer. Med tiden f?r dessa opinionsledare dedikerade v?ngrupper, fans, trogna f?ljare och ambassad?rer som hj?lper dem att sprida och utveckla sin st?ndpunkt. Thought Leaders kan p? detta s?tt f?rverkliga idéer till h?llbar utveckling, inte bara f?r ett f?retag utan en hel bransch, nisch eller ?ver ett helt ekosystem.

Ett exempel ?r Elon Musk och Tesla som ?r synonyma med elbilen och innovation kring denna. S?kningarna p? “Tesla” som varum?rke samt p? “Elon Musk” som person ?verstiger kraftigt s?kningarna p? s?kfrasen “electric car”. Datan nedan visar s?kningar p? Google globalt de senaste 5 ?ren.

Ett annat exempel ?r vad Steve Jobs och Apple var f?r den smarta telefonens evolution, vad Spotify ?r f?r musiken idag, vad Amazon och Alibaba ?r f?r e-handel samt till vad Google ?r inom s?k eller vad Uber ?r inom transporter. ?ldre case ?r vad Kodak var f?r fotoindustrin eller vad bolaget Rollerblades blev f?r inlines.

Att bli en Thought Leader ?r betydligt l?ttare n?r och om du har en bra produkt eller har ett unikt bolag som backar upp dina teorier. Om en produkt eller ett ?mne skapar stor efterfr?gan, s? har du redan en intressegrupp som kan hj?lpa dig att f?rtydliga och f?rstora ditt budskap.

Vad s?ger Wikipedia?

En Thought Leader ?r en person eller ett f?retag som ?r erk?nd som en auktoritet inom ett specialomr?de och vars expertis ?r efterfr?gad och ofta prisbel?nt.[1]Oxford English Dictionary?citerade begreppet f?r f?rsta g?ngen 1887 i sin beskrivning av Henry Ward Beecher?som ”en av de stora tankeledarna i Amerika”. Begreppet hade tidigare (1876) anv?nds avseende Ralph Waldo Emerson, som sas uppvisa ”en Thought Leaderships magiska kraft”.[2]

Bli n?gon som m?nniskor vill l?ra fr?n

Tankeledarskap eller Thought Leadership kan avsl?ja personligheterna bakom de individer som skapat ett varum?rke. Att f?rs?ka vara n?gon som m?nniskor gillar att arbeta med, har varit en regel inom aff?rslivet lika l?nge som det gjorts aff?rer. Dessa kontakter mellan m?nniskor spelar stor roll, oavsett om de intr?ffar face-to-face eller via det inneh?ll du skapar. Att ha n?got djupsinnigt att s?ga och att framf?ra det v?l kan skapa gensvar fr?n ?h?raren, men det kan ocks? skapa splittring.

Att dela dina ?sikter genom tankeledarskap kommer att locka ?sk?dare, men dina ?sk?dare ?r m?nniskor som trots allt har sina egna tankar, erfarenheter och uppfattningar som kommer att p?verka situationen. Oavsett vad du har f?r inst?llning eller st?ndpunkt – bli n?gon som m?nniskor vill l?ra fr?n. P? s? s?tt kommer ditt tankes?tt vara kraftfullt som kommunicerar ett budskap. Positionera dig i framkant av din bransch d? det g?ller att utbilda, leda och l?ra.

Kommunikation handlar om att ber?tta ditt varum?rkes historia p? ett tilltalande och ?vertygande s?tt. Alla vill kunna ber?tta en kraftfull ”story” som ber?r.

Tips: Anv?nd er unika historier f?r att positionera dig som en relevant, v?linformerad, inflytelserik med en v?nlig r?st som f?rkroppsligar ditt f?retags personlighet och v?rdegrund.

Vi har genom erfarenhet och research tagit fram 6 steg f?r att n? tankeledarskap eller Thought Leadership

 1. St?ll dig fr?gan – vad ?r du b?st i v?rlden p??

Definiera och konkretisera ditt k?rnmeddelande. Du m?ste vara ?rlig mot dig sj?lv och inse att din organisation om?jligen kan vara b?st p? allt. Men du m?ste veta vad ni kan och d?rmed kunna definiera detta i detalj s? att en 10-?ring f?rst?r.

Framst?ende Thought Leaders f?rest?r sitt omr?de men har ofta ett k?rnmeddelande som de driver (ett “Why”). Nyckeln h?r ?r att veta var er expertis ?r mest anv?ndbar och vad era intressegrupper v?rdes?tter.

 1. Skapa inneh?ll/content som talar ditt spr?k

Sj?lvklart ?r din expertis endast h?lften av vad som g?r dig till en bra Thought Leader. Den andra h?lften ?r du, ditt team och din organisation. Anv?nd er expertis och Ert egna personliga spr?k n?r ni skapar inneh?ll f?r att p? ett sylvasst s?tt n? er publik.

Var ?kta. Din publik kommer uppt?cka o?kta inneh?ll p? en mils avst?nd. Du beh?ver inte vara en ypperlig f?rfattare, men du m?ste kunna projicera Din personlighet till din publik. Det ?r det som skiljer dig fr?n alla andra i din bransch.

F?rst? hur videoinneh?ll kan anv?ndas

Det ?r ingen hemlighet att videoinneh?ll ?r popul?rt. Titta bara p? de framsteg Instagram och Facebook har gjort?f?r att bli en video v?nlig mediekanal. Om du ska lyckas med att skapa ringar p? vattnet och n? en bredare publik s? ?r det just nu av yttersta vikt att du f?rst?r hur du kan tala med din publik via videoinneh?ll.

Var konsekvent med ditt content skapande

Var konsekvent med ditt inneh?ll och skapa unik content f?r till exempel SEO, SoMe och dina PR-kampanjer. Om du ska vara en Thought Leader, m?ste man kunna komma ih?g Dig eller Er. Du m?ste vara beredd p? att st?ndigt och konsekvent skapa inneh?ll om du ?r seri?s med att bygga ditt varum?rke. Se ditt arbete som en process och inte ett projekt – det finns inget slut f?rr?n du ?r synonym med det du g?r.

Ska?rmavbild

Leverera v?rde ?t l?sarna

Sjuttionio procent?av publicister online s?ger att ett ?verfl?d av marknadsf?ring ?r det st?rsta problemet med allt inneh?ll som publiceras.

Thought Leadership bygger ditt varum?rke och p?verkar ditt f?retags resultat, men det inneb?r inte att du kan prata uteslutande om ditt f?retag hela tiden. Fokusera ist?llet p? att leverera v?rde ?t l?sarna genom att utbilda dem, dela nya idéer och vara till hj?lp. T?nk utifr?n och in – inte inifr?n och ut.

Skapa content som ?r informativt och inflytelserikt.

Innan du hamnar i diskussioner avseende produktion och ger l?nga uppdragslistor till inneh?llsskapare, anv?nd data som grund f?r att fatta beslut kring vad som beh?vs f?r att ditt inneh?ll ska bli ett slagkraftigt budskap. Data som s?tts in i r?tt kontext ger dig ny information och kunskap som du sedan baserar ditt inneh?ll utefter.

Tips: Fr?ga dig sj?lv: Vilket relevant ?mne vill min publik och andra opinionsbyggare lyssna p?? Vad vill jag ha sagt? Vilken story och vision vill jag framf?ra avseende min produkt, varum?rke eller bolag?

Ditt f?retags konkreta erbjudande, det vill s?ga produkten, tj?nsten eller spetskompetensen du levererar till den verkliga kunden ?r bara en del av ekvationen. De unika egenskaper som g?r ditt varum?rke spektakul?rt skapar en bredare bild av ditt f?retags inflytande best?ende p? din intressegrupp och inom din bransch – det ?r en story som ?r v?rd att ber?tta. Varf?r vill du ber?tta den h?r storyn?

Tips: St?ll dig fr?gor som: Varf?r ?r ditt varum?rke den r?st som dina intressegrupper b?r lyssna p??

Slutligen, t?nk igenom din ?sikt och tydliga st?ndpunkt. Du kanske betraktar dig sj?lv som en uppenbar initiativtagare, en individuell Thought Leadership gestalt inom ditt omr?de, eller kanske granskar du den st?ndpunkt som ditt varum?rke intar totalt sett avseende fr?gor och trender som ?r kopplade till din bransch. Hur som helst, s? ?r det nu det verkliga tankeledarskapet tar form.

 1. Social Selling ?r nyckeln

Social Selling handlar om att utnyttja sociala n?tverk och andra digitala kanaler f?r att bygga p?litliga relationer med intressegrupper – det kan vara allt ifr?n anv?ndaren av din produkt till andra opinionsbildare samt media. Denna kommunikationsteknik m?jligg?r b?ttre kartl?ggning av andra som har ett brinnande intresse eller behov av ditt budskap. Inom Social Selling vill du skapa tillit ist?llet f?r att skapa behov.

Tips: Se till att kartl?gga alla som ?r lika intresserade och passionerade inom det du sysslar med. F? deras bekr?ftelse och de kommer snart agera som dina ambassad?rer. ?Kartl?gg alla “n?rdar” som brinner f?r samma fr?gor som du, f? dom att ange Dig som k?llan f?r deras arbete och tankar…

Ditt n?tverk kommer i slut?ndan agera som ditt f?rtroendekapital. Exempel ?r om en v?lk?nd forskare p? MIT pekar ?t ditt h?ll n?r hen talar om vilka som ?r influencers inom ditt omr?de. Detta ger en enorm tyngd inf?r ditt n?sta drag samt verifierar dig som en betrodd auktoritet inom omr?det.

 1. Pull-marketing & SEO

Kombinera Push- och Pull-marketing, men l?t data och pull-marketing vara grunden. N?r behov finns och n?r du har byggt din bas f?r content, s? g?ller det att relevanta nyckelpersoner och den generella allm?nheten hittar till just Dig samt kan ta del av just ditt inneh?ll.

D? ?r f?rtj?nade mediautrymmen nyckeln. Det st?rsta f?rtj?nade mediautrymmet du kan f? ?r att Google bekr?ftar att du ?r mest relevant inom s?kningar som g?rs p? j?ttens plattform. Dvs att du rankar top #3 i Googles s?kresultat. Det g?rs n?mligen 3,5 miljarder s?kningar dagligen p? Googles plattform (2018).

Lyckas du vara en del av dina intressegruppers research process s? tar du omedelbart en plats som betrodd auktoritet och blir en sj?lvklar del av ett st?rre sammanhang. Vilket betyder att om du inte syns p? Google med ditt budskap, s? finns du inte.

Tips: Ta reda p? hur m?nga som ?r relaterade till ditt ?mne, produkt, tj?nst och se till att svara p? alla fr?gor som st?lls till s?kmotorn. Anv?nd ocks? det exakta ?mnet och s?kfraser som en grund i allt content du skapar.

PR ?r en stor del av pull-marketing, s? ta reda p? vilka publikationer din publik l?ser, vilka webbplatser som ?r popul?ra inom din bransch och skicka in ditt inneh?ll f?r publikation d?r. Begr?nsa dig inte till endast en typ av inneh?ll utan se vad som fungerar f?r ditt budskap och din public. Prova artiklar, case, intervjuer, videor, podcasts eller infografik.

 1. Bygg det b?sta laget och jobba i team

Bygg ett starkt lag med interna och externa specialister som kan supporta hela processen samt vara snabbr?rliga hela v?gen och d? g?ller den enkla regeln – ju mer omtanke och anstr?ngning du l?gger in, desto b?ttre blir resultatet.

Se till att dina teammedlemmar ?r delaktiga i skapandeprocessen och att de f?rst?r de m?l du f?rs?ker uppn? genom att bygga tankeledarskap. Dom kan ta vid d?r du har dina tillkortakommanden (vilket min redakt?r kan intyga), och dom kommer att g?ra ditt liv s? mycket l?ttare.

N?gra funktioner som ?r grundl?ggande:

 • Sr Digital Strateg – Klockren strategi och sylvass exekution ?r avg?rande. Se till att ha en Digital Strateg som f?rvaltar, men ocks? styr det digitala marknadsf?ringsarbetet.
 • Redakt?rer – Du vill ha stenkoll p? inneh?llet som dina skribenter skapar samt kravst?lla mot skribent. Denna person skall ?ven samordna PR och andra kampanjer.
 • Creative Designer inom UI och UX – Beroende p? graden av komplexitet kommer ditt tanke ledarskap inneh?ll vara en designer kan hj?lpa till att designa den nya rapporten, white paper, video, ebook eller n?got annat visuellt inneh?ll format du v?ljer.
 • Marketing head eller Projektledare – Den h?r personen ?vervakar PR- och annonssidan av inneh?llet hj?lper till att distribuera content via PR. Personen jobbar ?ven med er SEO-byr? och ?vervakar SoMe kampanjer.
 • Content writer –Sj?lvklart vill du ha ett team av fantastiska skribenter f?r att f?rmedla information p? ett ?vertygande s?tt. Detta kan vara flera frilansare eller en funktion som ett partnerbolag bist?r med.
 • Analytiker – Du beh?ver n?gon att m?ta vilken inverkan ditt t?nkande inneh?ll p? ledarskap har p? din bransch, s? att du helt kan f?rst? hur den utf?rde och anpassa din strategi p? ditt inneh?llsskapande baserat p? analysrapporter. Data och datadrivna beslut till?ter dig att bli sylvass och att du aldrig springer fort ?t fel h?ll.
 1. Ha r?tt mindset och om du beh?ver st?d anv?nd nedan checklista:

 • Var principfast, konsekvent och l?ngsiktig
 • Arbeta h?rdare ?n alla andra
 • G?r inte som andra g?r – hitta din egna v?g och st? p? dig
 • V?ga ta risker
 • Efterfr?ga kritik fr?n andra opinionsbildare
 • Var den evige studenten – sluta aldrig att l?ra dig
 • Skapa produkter som ?r ?verl?gset allt annat p? marknaden
 • Satsa stort p? n?gra f? viktiga saker ist?llet f?r att diversifiera f?r mycket
 • S?tt upp stora m?l som andra skulle skratta ?t
 • Ge inte upp och forts?tt att vara konsekvent trots o?verstigliga odds!

Sammanfattningsvis vad vi p? GO MO Group anser om potentialen till att n? Tought Leadership

Att sikta mot stj?rnorna kan ibland sluta med att man hamnar bland tr?dtopparna och det ?r en bra mycket h?gre niv? ?n marken man st?r p?. Det finns ett enormt aff?rsv?rde i att vara synonym med det man g?r och m?nga f?rs?ker men misslyckas. Vi har pekat ut n?gra essentiella punkter och tips som kan vara behj?lpliga och peka i r?tt riktning.

Det inte finns n?gon “magic sauce” utan framg?ngen ligger i enormt m?nga externa och operativa faktorer. Though Leadership handlar i slut?ndan om att k?mpa h?rt f?r att n? h?llbar framg?ng. Som allt annat spelar exekusionsf?rm?gan en stor och vital del i framg?ngen, strategier misslyckas aldrig utan exekution av strategier misslyckas.

Kontentan ?r trots allt att en glasklar vision – stenh?rt arbete, en fantastisk produkt, en sylvass strategi i kombination med det r?tta och dedikerade teamet ?r nyckeln till en bra start.

GO MO Group vill utmana kommunikation, marknadsf?ring och nyttja digitala kanaler f?r att kunna bygga den optimala processen samt strategin f?r Though Leadership. M?let ?r att v?ra kunder skall kunna anv?nda oss som en trusted advisor och strategisk partner i sin marknadsf?ringsstrategi. Den bygger p? att man blir synonym med det man g?r eller synonym med de v?rderingar som ens bolag st?r f?r.

V?rt erbjudande ?r att vara en partner som via data p?visar m?jligheter och via leverans av allt fr?n analys, UX, content och SEO/Pull-marketing i v?rldsklass p? en global niv? blir en del i den ledningsgrupp som gemensamt arbetar f?r att skapa Though Leadership.

Kontakta mig g?rna f?r ett f?rdjupande samtal f?r att utv?rdera m?jligheter f?r ett fantastiskt samarbete.

Vem ?r du? Du jobbar p? storbolag och troligen ?r du i din roll ansvarig f?r tillv?xt p? VP eller C-level och sitter i ledningsgruppen. Du och ditt team har en vision fram?ver samt beh?ver b?rja bygga det optimala teamet f?r att ta er fr?n noll till ett (klassisk “zero to one”). Ditt bolag verkar inom tillverkningsindustri, heavy equipment eller liknande. ?Ert bolag har produkter som backar upp er vision, eller s? lanserar ni inom rimlig tid produkter som kommer att st?dja er vision.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看