Digitala Strategier, Nyheter, SEO | L?STID: 4 MINUTER | 27 augusti

SEO har 10 ?r av tillv?xt kvar – potential f?r tillverkningsindustrin

Vi p? GO MO Group ser trenden de n?rmsta fem ?ren tydligt n?r det kommer till s?kmotorer och SEO. Idag, som i framtiden handlar om att optimera kundupplevelsen med hj?lp av data. Vi genomg?r gyllene tider d?r enorma aff?rsm?jligheter finns f?r flertalet branscher, fr?mst inriktat p? B2B, detta visar en studie utf?rd av konsultbyr?n BearingPoint (digital leaders in Sweden 2018). Samma studie visar att tillverkningsindustrin sticker ut och ligger s?mst till inom digitalisering och digital marknadsf?ring – d?rmed ?r m?jligheterna och h?vst?ngseffekten st?rst inom samma industri.

seo-gomogroup

H?G TID ATT AGERA OCH KAPITALISERA:

Det ?r d?rf?r paradoxalt att se erfarna marknadsf?rare och vassa entrepren?rer sticka huvudet i sanden och helt ignorera den kraft som digital pull-marketing/SEO har och vilka konkurrensf?rdelar det kan skapa. V?r best?mda mening ?r att det ?r h?g tid f?r bolag som v?ntat p? att branschkollegor skall agera, att tr?da fram och omv?rdera sina marknadsf?ringsbudgetar. Det ?r h?g tid att agera och kapitalisera. Siffrorna visar sitt tydliga spr?k och det som tidigare s?gs som modigt ?r idag ett m?ste f?r att inte konkurreras ut.

SEO som marknadsf?ringskanal, yrke och industri har enligt v?r bed?mning ca 10 ?r av ?kraftig tillv?xt kvar, innan tillv?xttakten avtar. Detta beror delvis p? konsumenters s?kbeteende men framf?rallt den enormt starka databas och tillit Google lyckats skapa och skapar.

Marknaden mognar och tillv?xten planar ut i digitalt mogna l?nder. Den kritiska massan ?r n?dd f?r l?nge sedan och s?kmotorer(Google) ?r konsumenternas f?rstahandsval vid unders?kning. Tittar man historiskt p? marknadsf?ring och dess kanaler s? ser man tydligt ?kade investeringar i kanaler allt eftersom de mognar och planar ut. Vi kan till exempel titta p? traditionell och analog varum?rkesannonsering d?r guld?lder f?r ROI var som h?gst var under 60 – 80-talet, men investeringarna i dessa kanaler n?dde sin topp n?gra ?rtionden senare (b?de totalt och som en procentandel av ekonomiska utgifter). Det finns inte n?gon kanal p? internet som driver i n?rheten s? bra trafik som Google g?r. Idag ?r det Google eller inget. Vi kan inte sia i framtiden och s?kert veta att Google som bolag kommer vara lika dominerande om tio ?r, men pull-marketing som strategi och SEO som marknadsf?ringskanal ?r h?r f?r att stanna.

MANEGEN ?R KRATTAD:

F?ljande data styrker ?sikten om att digital pull-marketing/SEO mognar och planar ut:

1. V?rldsdominans och tillv?xt f?r Google ?verg?r nu till med limiterad tillv?xt – finns inte mycket mer utrymme att v?xa. Tillv?xten i Google s?kningar world-wide sjunker vilket framf?rallt ?r sant i de flesta utvecklade l?nder som till exempel Sverige, d?r vi g?r ca 50,000,000 Google S?kningar per dygn, och Google ?ger ca 96,5% av den Svenska marknaden. Googles moderbolag Alphabet ?r en gigantisk koncern med m?nga aff?rsben att st? p?, samtliga ben genererar data eller insikter f?r s?kmotorn “Search” och vise versa (se nedan bild).

Ska?rmavbild

2. Google ?r en s?kmotor som bara blir smartare och smartare. Databasen ?r full med relevant data. AI (Machine Learning) utvecklar kontinuerligt databasen f?r att f?rst? vad den s?kande vill ha och f?rst?r kontext. Idag beh?ver bes?karen inte alltid klicka vidare d? Google ger oss mer fullst?ndiga resultat och svar p? v?ra fr?gor. Sedan bidrar ny teknologi och nya beteenden till att klickfrekvens p? organiska resultat minskar, speciellt p? mobil.

Ska?rmavbild-2018-08-13

Finns ingen behov av att klicka p? l?nken?www.klart.se n?r min fr?ga blir besvarad direkt av Google

3. Mindre m?jligheter f?r mindre hemsidor och nystartade f?retag d? n?gra f? stora spelare dominerar en stadigt ?kande andel av Googles toppresultat. St?rre bolag kommer att investera mer i SEO och d?rmed kommer det vara sv?rare f?r mindre f?retag med mindre budget att konkurrera. De stora f?retagen kommer att vara dominerande ?ven i denna mediekanal (f?rdjupad l?sning).

KLASSISK S-KURVA:

Sammanfattningsvis: potentialen ?r enorm, tr?skeln h?js f?r de bolag som ?r ”late adopters” och SEO kommer i framtiden att bli ?n sv?rare att ut?va, dyrare ?n idag. Dock kommer etablerade bolag genomf?ra mycket st?rre investeringar i SEO p? en mer mogen marknad.

Everett Rogers "diffusion of innovation"-modell | GO MO Group

Grafen visar “Diffusion of innovations model”. Marknaden har mognat och ?ven ”late-majority” samt ”laggards” (”eftersl?ntrarna” p? Svenska) har anslutit sig till det Google-s?kande sl?ktet. Intr?desbarri?rer f?r att sl?ss med Google ?r enormt h?g – marknaden stagnerar och drivs fram via v?rldsdominans.

Vi p? GO MO har specialiserat oss p? B2B Pull-marketing och SEO inom tillverkningsindustrin – inom denna sektorn s? tr?ffar vi vanligtvis ca 100 marknadschefer varje ?r. Det ?r v?ldigt f? av dessa som insett realiteten att tr?skeln nu h?js och att det finns ett h?gt pris att betala f?r att vara ”f?r sent” ute och missa potentialen av attkapitalisera p? en aff?r som under m?nga ?r etablerats till att snart bli en standard.

Vi upplever att vi ofta hamnar otroligt r?tt och i ett strategiskt l?ge d?r vi kan addera enorma v?rden till v?ra kunder via v?ra insikter. Sj?lvklart f?rst?r vi att kunden (tyv?rr) inte kan mogna och r?ra sig lika snabbt som till exempel ett start-up – men vi kan definitivt kapitalisera p? en nu mer mogen kanal, n?mligen: SEO.

SLUTSATS:

Vi vill ?vertyga marknadsf?ringsavdelningar och v?ra kunder inom tillverkningsindustrin och/eller B2B till att t?nka och se p? SEO/Pull-marketing p? ett h?llbart och l?ngsiktigt s?tt samt investera i att ha koll p? omv?rlden och dra f?rdelar av data – g?r man detta p? ett optimalt s?tt s? skapar man effektiv digital tillv?xt. Man skapar f?rdelar gentemot konkurrenter och optimera kundupplevelsen (p? riktigt).

*The diffusion of innovations according to Jon. With successive groups of consumers adopting the new technology (shown in blue), its market share (yellow) will eventually reach the saturation level. In mathematics, the yellow curve is known as the error function. The curve is broken into sections of adopters.
K?lla: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看