Digitala Strategier, Nyheter, SEO | L?STID: 4 MINUTER | 26 april

5 steg mot h?llbar SEO, kommunikationsstrategi och digital tillv?xt

P? jakt efter f?rtj?nad digital media och topp positioner p? Google med relevans? Anlita d? en riktigt bra SEO-byr? som f?rst?r din aff?r och har en helt?ckande och?modern SEO-tj?nst. Tiden d? man kunde?k?pa SEO f?r 4500kr/m?naden ?ver luren ?r l?ngt f?rbi.

Digital marknadsf?ring och SEO handlar om helheten?och om h?llbara och?l?ngsiktiga strategier. En riktigt bra och modern SEO-byr?, ?r en f?rl?ngd arm av din?marknadsavdelning?och ibland mer ?n s?…vi driver hela content processen och bist?r med att skriva och ta fram visuellt content, vi blir??r en strategisk partner ett pro-aktivt bollplank g?llande samtliga?digitala marknadsf?ringsfr?gor!

Digital-tillvaxt-gomogroup-5

L?t detta bli ditt varf?r

SEO l?ser inte alla problem, men n?r det g?rs r?tt s? skall det ?tminstone ge m?jligheten till att…
i. …g?ra aff?rer med l?gt-h?ngande-frukter,
ii. …ge?underlag f?r m?tbar och positiv ROI,
iii. …skapa?helt nya int?kter och tempor?ra monopol.

Du som vill utveckla din aff?r, v?xa och g?ra den digitala arenan till din hemmaplan kan inte stanna vid?att ”bara f?rvalta”.?F?r att komma vidare i det digitala marknadsf?ringsarbetet kr?vs fram?tr?relse och allt st?r mellan att utveckla relevanta strategier eller att?avveckla dem.

Men hur?

– F?rst, analysera ditt nul?ge, s?tt konsumenten och dina ?vriga intressegrupper i f?rsta rum och passa samtidigt p? att ordentligt granska konkurrenternas situation (allt digitalt ?r m?tbart, s? missa inte att m?ta konkurrensen).
– S?tt upp m?l p? ledningsniv? och m?t sedan allt som g?r att m?ta under olika steg av arbetsprocessen f?r att komma dit. N?j dig inte (bara) med reklambyr?ns snygga flashiga l?sningar, de r?cker inte l?ngt n?r bristen p? anv?ndbarheten tvingar dina kunder bort fr?n?webbplatsen, eller n?r?du inte ?r ett valbart alternativ vid en s?kning.

Checka av f?ljande 5 punkter:

1. ?g fr?gan p? ledningsniv?
Digital marknadsf?ring ?r en tillv?xtfr?ga och marknadsavdelningens roll ?r st?rre ?n n?gonsin d? bruset ?r st?rre ?n n?gonsin. S?tt redan i ett tidigt skede upp tydliga m?l och se till att alla organisationer str?var ?t samma h?ll. Identifiera?era kund och m?lgruppers olika?behov f?r att komma underfund med hur ni ska?v?ssa ert budskap samt v?lja?publiceringskanaler.

St?ll er fr?gan: vilka problem l?ser v?ra tj?nster eller produkter? Vilket behov fyller v?rt bolag?
St?ll denna fr?ga till ledningen: vart skall vi vara om?tre ?r? Bygg hela din marknadsf?ring kring dessa m?l. Ha tydliga KPI:er som du l?pande presenterar till ledning.

Digital-tillvaxt-gomogroup-1

2. Prioritera hemsidan
Din absolut viktigaste marknadsf?ringskanal f?rtj?nar all k?rlek i v?rlden. Prioritera kunden, UI/UX, funktionalitet och skr?ddarsy content s? att det m?ter bes?karnas behov. Er hemsida ska inte bara vara snygg, utan vara anv?ndarv?nlig och fungera som ett l?tthanterligt verktyg f?r alla som bes?ker den. Gl?m inte er egna personal, s?f?rutom bes?karna?skall man vara fokuserad p? alla som skal jobba med/p??siten. Se till att?matcha siten med er interna kompetens (ingen orkar sitta i kn?t p? ett It-bolag, som har l?g eller ingen f?rst?else f?r marknadsf?ring och kommunikation).

Via s?kning kommer dina intressegrupper till din site med specifika fr?gor eller specifika behov, det ?r helt avg?rande att du ser till att erbjuda relevanta svar p? dessa fr?gor. Annars f?rlorar du kunden.

Digital-tillvaxt-gomogroup-2
3. Content & Storytelling
Dialog med anv?ndaren! T?nk dialog, ist?llet f?r monolog.

Fr?ga dig vilka intressegrupper ni vill locka och j?mf?r det med vilka anv?ndare som faktiskt bes?ker webbplatsen. N?r du tagit reda p? vad de g?r p? sidan och vad de s?ker efter,?s? kan du b?rja tala direkt till dina bes?kare och minska risken f?r att de s?ker sig vidare till konkurrenternas sidor. Kommunicera samma budskap i fler kanaler och i fler former, undvik att kopiera samma texter och ha det p? olika sidor eller kanaler.

Reglerna f?r traditionell marknadsf?ring g?ller fortfarande och ?r avg?rande, dra nytta av dem f?r att n? fram p? ett relevant, engagerande och systematiskt s?tt. Har du inte spetskompetens internt, ta d? hj?lp av en professionell akt?r f?r att hitta?fram de k?rnv?rden och budskap?som ska utg?ra grunden i dina kundrelationer (h?r ?r det viktigt att det finns en kompetens av att ta datadrivna beslut och basera ditt content p? data).

4. M?t allt och b?rja ta datadrivna marknadsf?ringsbeslut!
Slutligen, m?t allt, ta datadrivna beslut och se till att vara f?rst p? bollen – bara s?, uppn?r du goda resultat till l?g kostnad.

Data & Analys g?r underverk. PwC sl?ppte en rapport, kv1 2017 som visar p? att Data Drivna Marknadsf?ringsbeslut ger 300% st?rre tr?ffs?kerhet, trots detta visa samma rapport att majoriteten av v?ra marknadsf?ringsbeslut baserat p? k?nslor och erfarenhet. V?r PO?NG ?r INTE att Robotar skall ta ?ver marknadschefens roll… Men l?r vi oss att ta datadrivna marknadsf?ringsbeslut genom att?kombinera data med k?nsla och med erfarenhet skapar?vi ett SYLVASST marknadsf?ringsvapen som vi kommer komma l?ngt med.

Digital-tillvaxt-gomogroup-3

5. Leverera KPI:er och beslutsunderlag till ledning
Marknadsf?r marknadsf?ringsavdelningen internt genom att leverera KPI:er och data till ?gare eller ledning. ?gare/ledning ?r vana med att ta beslut baserat p? fakta och siffror. Leverera data som adderar v?rde och som bidrar till att fler str?lkastare hamnar p? tillv?xtfr?gor kopplat med marknadsf?ring.

Digital-tillvaxt-gomogroup-4

Vi p? GO MO Group arbetar h?rt och aktivt? f?r att vara Sveriges b?sta SEO-bolag och levererar l?sningar till medelstora- och stora- bolag. Vi har tj?nster som t?cker samtliga punkter enligt ovan och ?r otroligt vana med att driva tillv?xt och marknadsf?ringsfr?gor mot ledning och ?gare.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看