Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | L?STID: 8 MINUTER | 11 september

Utmana villkoren: Pull-Marketing ?r grunden i all B2B-marknadsf?ring

F?retag som inte anpassar sig kommer inte att kunna konkurrera, vi f?rtydligar nedan – ?utan data ?r det bara en ?sikt!

sveriges-ba?sta-digitala-strateger

Pull-marketing och SEO ?r fundamentet i all framtida B2B marknadsf?ring

Vi har en samlad erfarenhet inom B2B-marknadsf?ring och strategi. Henrik kommer senast fr?n TüV NORD d?r han varit marknadschef f?r den Skandinaviska marknaden, Gabriel arbetar med digitala strategiska fr?gor p? ledningsniv? f?r n?gra av landets st?rsta och starkaste B2B-varum?rken. Vi ?r ?vertygade om att Pull-marketing ?r grundl?ggande f?r B2B-marknadsf?ring.?F?retag som inte anpassar sig kan inte konkurrera.

Vi vill utmana Sverige genom att s?ga att Mad-Men eran inom B2B marknadsf?ringen ?r slut, framtiden stavas pull-marketing och datadrivna beslut. Push marketing (traditionell marknadsf?ring) ?r ett bra komplement till Pull-marketing, men bolag som inte har en pull-marketing strategi kommer inte kunna konkurrera genom det paradigmskiftet vi upplever just nu.

Konsumenten sitter i f?rars?tet och bruset ?r enormt, vi marknadsf?rare m?ste anpassa oss. SEO och pull-marketing genom Google ?r p? m?ngas l?ppar och vi ?r ?vertygade om att det ?r arbetss?ttet f?r framtiden. Den kundcentrerade marknadsf?raren kan inte l?ngre blunda f?r s?kmotorernas viktiga roll. H?r f?rklarar vi varf?r och vad effektiv SEO egentligen handlar om.

Bruset ?r enormt. M?nniskor har tr?ttnat p? traditionell marknadsf?ring som handlar om att trycka ut budskapet i n?gons ansikte (push). Data visar tydligt att kunderna vill kunna ta till sig budskapen n?r de sj?lva ?r redo och har tid (pull). En studie fr?n Accenture visar att ?ver 94 % av alla B2B-k?pprocesser b?rjar online och att ?ver 87 % av dessa b?rjar via s?kmotorer. Av dessa bes?kare, inom B2B, v?ljer merparten att klicka p? det organiska f?ltet (dvs inte Adwords). N?rmare best?mt v?ljer ?ver 80 % att inte konsumera annonser, utan v?nder sig till det organiska s?kresultat f?r att g?ra research.

Finns du inte p? den viktiga s?kmotorn (i Sverige: Google)? D? finns du inte alls.

L?t oss diskutera siffror: SEA (Google Ads), eller annonsering p? Google, oms?tter i Sverige ca 6 miljarder ?rligen medan SEO (s?kmotoroptimering) oms?tter ca 300-400 miljoner. Detta g?r inte ihop med anv?ndarnas s?kbeteenden som favoriserar organiskt s?k (f?rtj?nat s?k genom SEO). Detta pekar p? att marknaden f?r SEO kommer att ?ka lavinartat till ca 2-3 miljarder inom fem ?r. Inte riktigt l?ge att hamna p? efterk?lken, med andra ord.

Vad ?r modern SEO, vad funkar 2020 och fram?t?

SEO ?r en strategi f?r att f? ditt bolag att synas och bli ett valbart alternativ p? Googles organiska s?kf?lt (under annonserna). F?ljande tv? arbetss?tt kan bidra till f?rb?ttrad ranking och s?kbarhet:

 1. Att via s? kallat f?rtj?nat s?k (SEO), ranka p? Googles organiska lista,
 2. Att via s? kallat k?pt s?k p? Google Adwords. Annonsera p? utvalda s?kord

SEO ?r f?rkortning f?r Search Engine Optimization, eller p? svenska: s?kmotoroptimering. Mer specifikt fungerar SEO som samlingsnamn p? en rad st?ndigt f?r?nderliga aktiviteter som utf?rs f?r att ranka organiskt och hamna h?gt i Googles s?kresultat. I Sverige ?r Google den dominerande s?kmotorn med en marknadsandel p? ?ver 95 %. Allt som allt g?rs ca 50,000,000 s?kningar i Sverige dagligen.**

I USA har Google en 80-85 % marknadsandel, och d?r konkurrerar man mer aktivt mot bland annat Yahoo och Bing. ?ver 90 % av alla klick sker p? s?kmotorns f?rstasida, och de flesta anv?ndare v?ljer mellan toppresultaten i det organiska f?ltet i s?kmotorn. Detta ?r det fr?msta argumentet f?r SEO – att ranka h?gt ?r kort sagt ett m?ste f?r att n? ut till kunderna.

Ska?rmavbild-2017-01-16-kl.-18.36.39

Sammanfattningsvis. Majoriteten av alla industriella k?pprocesser b?rjar idag p? Google. Vi vill p?st? att SEO ?r den optimala marknadsf?ringskanalen f?r komplexa produkter/tj?nster d?r konsumenten anv?nder Google f?r att g?ra research (endast 10-15 % av alla som Googlar n?got ?r f?rdiga med sitt k?pbeslut redan idag). Att synas i s?kresultatet leder till ?kad f?rs?ljning och tillv?xt. En annan f?rdel med SEO som arbetss?ttet baseras p? ett ”utifr?n-in” perspektiv som faktiskt bidrar med direkt kundnytta. Det handlar om att hj?lpa anv?ndarna och kunderna; besvara deras fr?gor och m?ta deras behov. Hela varum?rkesupplevelsen, eller k?pprocessen, p?verkas av pull-marketing och d?r blir UX/UI/Design allt viktigare. Bara de som lyckas bel?nas med h?gt organiskt s?k, nu och ?nnu mer i framtiden.

Ok, nu har du b?ttre koll p? SEO. Vad ?r d? SEA?

SEA ?r f?rkortning f?r Search Engine Advertisement eller p? svenska – s?kmotorannonsering. Strategin bygger p? att skapa en annons i Google Adwords som syns n?r n?gon s?ker p? specifika ord eller fraser.

F?rdelen med SEA ?r att du som annons?r med r?tt s?kordsstrategi kommer att hamna l?ngt fram i kundens k?pprocess, i j?mf?relse med traditionell push-marketing. Siffror pekar p? att 10-15 % av alla Google-s?kningar g?rs med avsikten att k?pa n?got just nu. SEA ?r d? ett bra s?tt att f?nga upp konsumenterna som s?ker p? det s?ttet.

Vi vill p?st? att SEA (Adwords) ?r perfekt om man s?ljer en mindre komplex produkt (ofta-k?ps-vara) d?r konsumenten inte beh?ver g?ra n?gon research, utan genom ett snabbt klick vill l?sa sitt behov.

SEO-pull-marketing-b2b-marketing

Betalt s?k vs. f?rtj?nat s?k – vad driver tillv?xten p? kort och l?ng sikt

?En generell siffra ?ver hur m?nga som klickar p? organiskt s?k i j?mf?relse med k?pt ?r endast relevant n?r man blir branschspecifik. Vissa beskriver det som ett 80/20-f?rh?llande d?r 20 % av klicken g?r till det k?pta utrymmet medan 80 % g?r till det f?rtj?nade. Anledningen till detta ?r att all statistik visar att vi f?rlitar oss p? Google i h?g utstr?ckning i research-fasen. Det finns statistik som visar att vi till och med litar mer p? Google ?n traditionell media som tidningar och press. Notera att man b?r vara branschspecifik/ produktspecifik f?r att ange konkret data, men v?r erfarenhet av B2B och mer komplexa produkter visar p? f?ljande:

 • Ca 10 % av alla klick g?r till de k?pta annonserna
 • Upp till 85 % av alla klick g?r till de tio f?rsta organiska s?ken (f?rsta sidan)
 • Upp till 35-42 % av alla klick ovan g?r till det f?rsta resultatet
 • Mindre ?n 2 % g?r till sidan tv? och klickar sig vidare

Siffrorna talar sitt tydliga spr?k: sk?rpt fokus p? pull-marketing och SEO. Bilden nedan visar andelen av f?rs?ljningen fr?n Adwords respektive SEO f?r ett produktbolag (B2B):

 • Bes?kare som kommer genom organisk trafik k?per produkter f?r mer ?n 320 % h?gre ?n Adwords
 • Trots att trafiken fr?n Adwords ?r n?stan tre g?nger s? h?g s? oms?tter trafiken fr?n SEO mer
 • Adwords inneb?r en kostnad per klick vilket f?rtj?nat s?k och SEO inte g?r

Total Traffic 296 245
Total Adword Traffic (54%) 162 628
Total Organic Traffic (19%) 59 731
Avg spending/ per value
Adwords?consumer 2,30
Organic traffic?consumer 7,43

SEO ?r inte vad den en g?ng var

SEO, eller s?kmotoroptimering baseras p? 300-500 direkta och indirekta parametrar. Dessa kan delas in kategorierna On-page, tekniska aspekter, inneh?ll (content) och Off-page. Googles robotar analyserar allt inneh?ll som publiceras, p? f?ljande s?tt:

 1. On-page/UX (inneh?ll som texter, bilder och anv?ndarv?nlighet)
 2. Tekniska aspekter (kodens struktur, hur snabbt hemsidan laddar etc)
 3. Inneh?ll (Content)
 4. Off-page (som l?nkar in till sidan, ut fr?n sidan)

Till grund f?r rankingen av webbinneh?ll ligger Googles omtalade algoritmer. Algoritmerna lade grunden f?r att Google (numera Alphabet Inc.) ?r ett utav v?rldens st?rsta bolag, sett till marknadsv?rde (ca 650 miljarder dollar). Idén bakom algoritmerna kom fr?n forskarv?rlden d?r man l?nge m?tt auktoritet i antal g?nger en artikel refereras till (m?nga referenser = auktorit?r inom ?mnet).

?Argument f?r Pull-marketing och SEO som grundl?ggande marknadsf?ringsstrategi

Pull-marketing och SEO ger m?jligheten f?r industrin att via datadrivna beslut driva tillv?xt med de l?gst h?ngande frukterna (l?ngt framme i k?pprocessen). Data/fakta ?ver s?kbeteende, konkurrenter och trafik ?r det fr?msta beviset p? detta.

Grafen nedan?skildrar organisk trafik f?r en 36 m?nadsperiod (juli 2014 tom juli 2017) och hur SEO kan leda till kraftigt ?kad trafik p? hemsidan. P? m?nadsbasis har denna traditionella B2B hemsida ?kat trafiken fr?n organisk s?k med ?ver 10x under perioden. Samma kund har under perioden minskat investeringarna f?r AdWords samt??kat oms?ttningen med 2x samt s?kerst?llt sin position j?mte de st?rre konkurrenterna. Vi b?rjade arbete med denna kunden mars 2015.

traffic boost

Mer konkret s? tror vi pull-marketing och SEO l?mpar sig extra bra till f?retag med f?ljande profil:

 • Moderna bolag som vill ligga l?ngst fr?mst med sin marknadsf?ring
 • Bolag d?r man har en komplex produkt/tj?nst
 • Bolag d?r konsument/intressegrupp har en omfattande research fas, exempelvis p? grund av st?rre investeringar
 • Ineffektiva och tunga s?ljavdelningar som ?r fast i traditionell push-marketing, som tex s?lj/telemarketing.

Data b?r styra er unika strategi och du m?ste s?ledes b?rja med en utf?rlig nul?gesanalys

En analys som p?visar ditt unika nul?ge, era konkurrenters nul?ge, digitala tillv?xtm?jligheter (marknadspotential) men ?ven s?kbeteendet av dina intressegrupper i olika marknader. Analyserna vi g?r ?r skr?ddarsydda och tanken ?r att analysen skall ligga till grund f?r samtliga marknadsf?ringsbeslut ni tar. N?gra punkter vi kan t?cka in:

 • Vart finns tillv?xtpotentialen
 • Vilka s?kord s?ker dina kunder p? (marknadspotential)
 • Vad g?r era konkurrenter starkare ?n er? Eller ?ger ni redan era fr?gor online?
 • Vad ?r best-practice inom ert/era specifika verksamhetsomr?de omr?den och hur hur stort ?r gapet mellan best-practice i f?rh?llande till ert nul?ge?
 • Hur l?ses problemen p? b?sta s?tt och hur utnyttjar ni era resurser och marknadsm?ssiga potential?
 • Konkret strategif?rslag och konkret ?tg?rdsplan f?r tillv?xt

Analysen ?r en helt grundl?ggande del av er digitala tillv?xtresa och avg?rande f?r att i f?rl?ngningen kunna ta datadrivna beslut! F?r att f? en bild av hur det funkar, och f?r att se hur ditt f?retag ligger till just nu, b?rja sj?lv med att Googla efter era mest v?sentliga produkter och tj?nster p? de marknaderna d?r era intressegrupper befinner sig, rankar du i topp under annonserna s? kan du vara glad. Om du har ett Adwords-konto kan du anv?nda Google s?kordsplanerare f?r att utv?rdera vilka s?kord du b?r fokusera p?. Med hj?lp av verktyget kan du se antal s?kningar/m?nad p? specifika s?kord.
Med hj?lp av Google Analytics kan du h?mta en matnyttig information om bland annat:

 • Genomsnittlig sessionsl?ngd eller ”Viewing time per page” (ni b?r ej ha en tid under en minut)
 • Sidor/session eller ”Page impressions per visitor” (tv? borde vara ett minimumkrav) och
 • Avvisningsfrekvens eller ”Bounce rate” (max 60 %).

Google ?r h?r f?r att stanna och med det Pull-marketing och SEO. Bolag som ?r ute efter tillv?xt kommer inte l?ngt med en hemsida som enbart fokuserar p?, och talar om den egna verksamheten. Er hemsida m?ste anpassas utefter kundens behov, dels f?r att det ?r s? man levererar faktisk kundnytta men ocks? f?r att det ?verensst?mmer med Googles riktlinjer (utifr?n och in-perspektiv).

L?t oss avsluta med ett exempel. Ponera att ni ?r intresserade av Pull-marketing/SEO tj?nster och ert bolag ?r bel?get i G?teborg, s? ni vill ha en personlig kontakt n?ra till hands. Vad g?r du d?? F?ljer man data s? b?rjar ca 90 % av er med att s?ka p? en s?kmotor, vanligen p? Google. Vad googlar du p?? Kanske p? ”SEO bolag G?teborg”?

SEO-pull-marketing-b2b-marketing2

Sammanfattningsvis:

Pull-marketing och SEO ?r optimala strategier f?r att n? tillv?xtm?l. Pull-marketing och SEO i kombination med data ?r f?r oss, ett medel och verktyg f?r att g?ra det effektivare att ta b?ttre aff?rsbeslut. Kom ih?g, utan data ?r det bara ?nnu en ?sikt.

Den stora skillnaden mot annan marknadsf?ring ?r att vi m?ter den potentiella kunden n?r ett behov redan uppst?tt, snarare ?n att f?rs?ka skapa ett behov. Detta g?r strategin oslagbar!

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看