Pull marketing | L?STID: 2 MINUTER | 19 oktober

Hur ett samarbete med GO MO Group startar - v?r process f?r att identifiera den digitala strategins byggstenar

Att skapa en optimal digital marknadsf?ringsstrategi bygger p? att grundligt f?rst? bolagets f?ruts?ttningar och m?lbild. En analys enligt N?HR-modellen ger dig insikter om: (1) nul?get, (2) det ?nskade l?get, (3) de hinder som p?verkar och (4) resurser som kr?vs fr?n (1) till (2).

Nul?gesanalysen ?r ett naturligt f?rsta insteg som kund hos oss, och merparten av alla v?ra aff?rsrelationer b?rjar genom en nul?gesanalys enligt N?HR-modellen. F?r v?ra kunder inneb?r en nul?gesanalys att unders?ka era direkta och indirekta konkurrenter, digitala tillv?xtm?jligheter och beteendet hos era olika kundsegment. Inga tv? kundsegment ?r identiska, och v?ra analyser ?r d?rf?r skr?ddarsydda f?r varje uppdrag.

Analysstruktur enl. N?HR-model

De slutliga marknadsunders?kningarna kommer att delas in i fyra faser och tv? olika sektioner i varje fas

Denna analys ligger sedan till grund f?r det konkreta strategif?rslag och den ?tg?rdsplan vi tar fram. N?gra fr?gor vi besvarar i nul?gesanalysen ?r:

  • Hur stor ?r marknadspotentialen f?r Pull-marketing f?r just ert bolag??
  • ?r marknadspotentialen tillr?ckligt stor f?r att r?kna hem en SEO/SEA-investering??
  • ?r marknadspotentialen tillr?ckligt stor f?r att digitalisera delar av er s?ljprocess och driva s?lj-kvalificerade leads till organisationen??
  • Var finns till tillv?xtpotentialen?
  • Vilka s?kord och ?mnen ?r mest relevanta och anv?nds av er m?lgrupp??
  • Hur starka ?r era konkurrenter, och vad s?ger trenderna? Vilka ?r uppstickarna och de disruptiva spelarna??
  • Hur n?ra b?sta praxis ligger ni??
  • Hur l?ser vi era problem och hj?lper er uppn? er marknadsm?ssiga potential?

?tg?rdsplanen fr?n analysarbetet antar ?ven ett “utifr?n in”-perspektiv som idag ?r en hybridfaktor f?r all kommunikation inom B2B och b?r ligga som grund f?r samtliga marknadsf?ringsbeslut som bolaget tar. Efter denna nul?gesanalysen kan vi g?ra en SEO-analys och s?ledes g?ra er synliga f?r era kunder genom att applicera Pull-marketing.

Beg?r offert p? Pull-marketinganalys

    速度与激情10,速度与激情10免费在线观看