Pull marketing, Seminarium, SEO | L?STID: 2 MINUTER | 08 april

Frukostf?rel?sning – Datadriven tillv?xt

datadriven-tillvaxt-forelasning-gomo-group-850px-GT

Gabriel Ghavami, VD p? GO MO Group ger insikter samt konkreta tips p? hur Du skapar konkurrensf?rdelar genom att anv?nda data som ett beslutsunderlag och marknadsf?ring i v?rldsklass. Tillsammans med Johan Edlund fr?n Grant Thornton ska de f?rel?sa om finansiell planering och digital marknadsf?ring, d? dessa m?ste m?tas f?r att skapa datadriven tillv?xt!

Onsdag, 22 maj 2019 klockan 07:30-09:30
Grant Thornton, ?stra Hamngatan 26, G?teborg

F?rel?sningen ?r kostnadsfri och det serveras frukost mellan kl 07:30-08:00.
Efter?t kommer fr?gor besvaras gemensamt i en paneldiskussion.

Anm?l Dig h?r!??


Gabriel ber?ttar hur GO MO Groups aff?rsmodell ?r beroende av data och hur bolaget aldrig tar intuition baserade beslut f?r sina kunder. Han kommer prata om befintliga case och f?rtydliga vikten om hur man som f?retagare skapar tillv?xt genom att digitalisera delar av s?ljprocessen samt st?nger gapet mellan marknadsf?ring och f?rs?ljning. Avslutningsvis belyser vi hur organisationer kan b?rja r?kna p? marknadsf?ring och hur man m?ter resultatet p? ett enkelt s?tt.

“Inom marknadsf?ring m?rker vi hur enormt vitalt det ?r att ha kontroll p? finanserna, ekonomin och planeringen inf?r en tillv?xtresa.”

– Gabriel Ghavami, GO MO Group

GO MO Group har lyckats bygga ett bolag vars infrastruktur tillhandah?ller digital marknadsf?ring. Vilket levererar vinnande digitala kundupplevelser inom Pull-marketing och SEO till Sveriges ledande B2B-organisationer, exempelvis Alfa Laval, Stena Metall och Volvo Group.

Johan Edlund ?r partner, ekonomi- och redovisningsspecialist p? Grant Thornton. Han ger dig tydliga insikter samt verktyg till hur tillv?xtbolag skall och b?r planera sin ekonomi f?re samt under sin tillv?xtresa. Grant Thornton har 1200 medarbetare p? 24 kontor runt om i Sverige och tillhandah?ller tj?nster inom revision, ekonomiservice, skatt och r?dgivning.

Anm?l Dig h?r!
Intressant l?sning kring ?mnet:
Storbolagen misslyckas med att bli Datadrivna – Varf?r?
Vad ?r Pull-marketing?

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看