Pull marketing, SEO | L?STID: 4 MINUTER | 11 februari

4 nyckelfr?gor att st?lla din blivande marknadsf?ringsbyr?

Historiskt sett har marknadsinvesteringar varit det f?rsta som f?retag tar bort vid konjunkturnedg?ngar. Detta trots att forskning inom omr?det visar att man ska g?ra tv?rt om, det vill s?ga att gasa n?r alla andra bromsar.

Det ?r enklare att vinna marknadsandelar fr?n konkurrenter i nedg?ngar och st? stark varum?rkesm?ssigt n?r det sedan sv?nger tillbaka. Under enormt prek?ra f?ruts?ttningar kan vi inte agera enligt traditionsenligt manér. I en v?rld efter Covid-19 ?r digital transformation det nya normala. Om f?retagets marknadsf?rs p? r?tt s?tt i dessa tider kan det ?ka f?retagets aff?rsm?ssiga v?rde under l?ng tid fram?ver.

4 Nyckelfr?gor att st?lla under en upphandling

Har det blivit dags att g? vidare fr?n er nuvarande byr?, eller om det ?r f?rsta g?ngen ni tar hj?lp med att synas digitalt s? har vi sammanfattat de fyra viktigaste faktorerna som s?kerst?ller att byr?n kan leverera det som beh?vs.

1. Finns relevant erfarenhet fr?n er bransch eller sektor dokumenterat? Har kundportf?ljen ett tydligt fokus p? B2B eller B2C?

Alla branscher ?r olika, och det ?r speciellt stor skillnad att marknadsf?ra mot f?retag kontra konsumenter. Erfarna och datadrivna byr?er kan s?klart ta fram strategier inom nya branscher, men ingenting sl?r erfarenhet d? man alltid kan ta den snabbast m?jligaste v?gen fram.

Ett enkelt och s?kert s?tt att ta reda p? vad byr?n har erfarenhet av brukar finnas p? hemsidan, se om de har publicerat case baserade p? tidigare samarbeten. Utdrag fr?n tidigare rapporter ger en uppfattning dels om vad byr?n l?gger vikt p? och hur informationen kommuniceras. ?r informationen tydlig och anv?ndbar? Hur ofta rapporteras resultaten?

Ut?ver att unders?ka om byr?n har erfarenhet i liknande branscher ?r det v?rt att se till vilka f?retag byr?n tidigare arbetat med och vilka resultat de uppn?tt. Referenser legitimerar, och tidigare arbeten med marknadsledande akt?rer inneb?r dels erfarenhet och auktoritet, men visar ?ven p? hur stora projekt de kan axla. Resultaten fr?n tidigare samarbeten visar inte bara att de kan prestera, utan visar ?ven p? hur de anpassat strategin efter m?len med marknadsf?ringen.

2. Vad ?r den enskilt st?rsta anledningen till varf?r byr?n tappar kunder?

En aff?rsrelation varar s?llan f?r evigt. Att i upphandlingsfas ha vetskap om varf?r tidigare samarbeten tagit slut ger en insikt i hur byr?n ?r att arbeta med, och huruvida de ?r l?mpliga f?r er. Har tidigare klienter varit missn?jda eller var det “bara dags”? ?ven vi har “tappat” kunder utan att de varit missn?jda. Vissa anser sig bara beh?va en tillf?llig boost i sin SEO, andra bolag v?xer till den grad att de b?rjar kunna anst?lla marknadsf?rare in-house.

Vi n?gra kunder vars tidigare marknadsf?ringsbyr? varit f?r nischade p? fel saker, superduktiga p? t.ex. e-handel och inte komplexa B2B k?pprocesser. Om byr?n man anlitat inte besitter mycket god aff?rsf?rst?else s? blir de till slut bara en leverant?r – ingen parter. S?kmarknadsf?ring ?r en s? viktig del av ens totala B2B-marknadsf?ring s? allt annat ?n en fullt ut SEO-fokuserad strategi ?r fel nu n?r kunden i det “nya” normala ?r totalt digital.

3. Strategisk kompetens, skalbarhet, rapportering och automatisering

Inom Pull-marknadsf?ring ?r det viktigt att balansera automatisering med manuellt arbete. F?r stor del automatisering av processer kan inneb?ra att aktiviteterna inte ?r optimerade f?r de uppsatta m?len, f?r mycket manuellt arbete kan inneb?ra h?ga kostnader eller mindre effektiv analys.

Se ?ven till att f? en indikation om byr?ns niv? av engagemang. Hur noggranna och genomg?ende ?r de initiala analyserna och dylikt? Att v?ldigt tidigt i dialogerna f? aff?rskritiska insikter ?r en stark antydan till att samarbetet kommer b?ra frukt.

4. Vilka kommer arbeta med ert konto, och vilken kompetens har de?

Organisationer best?r av m?nniskor, och det ?r m?nniskorna bakom arbetet som p?verkar utfallet. Unders?k hur uppl?gget ser ut, ?r det en fast account manager med konsulter under sig, eller f?r du ett helt dedikerat team? Detta kan spela stor roll f?r utfallet. En annan faktor ?r hur m?nga som ?r inblandade, om en liten grupp m?ste dra hela lasset eller om det g?r att skala upp. Genom att identifiera en byr? med skalbar kompetens, som kan v?xla upp insatserna i takt med v?xande behov, l?ggs grunden f?r ett l?ngsiktigt samarbete.

Your Specialist Team

Example of specialist team for GO MO client
Exempel p? en GO MO-arbetsgrupp

Priset, ?r inte det en viktig fr?ga d??

Vi har av flera anledningar inte angett “Pris” som en nyckelfr?ga. Inte f?r att priset inte ?r viktigt, f?r det ?r enormt viktigt. D?remot f?rst?r vi att en optimal priss?ttningsmodell utg?r fr?n varje kunds f?ruts?ttningar och behov. Det som dock ?r en f?ruts?ttning och en sj?lvklarhet i alla bra partnerskap ?r transparens – tiden d? man inte var transparent i aff?rer ?r ?ver.

Hitta r?tt byr? fr?n start

F?r?ndring och omst?llning ?r en n?dv?ndighet, m?nga g?nger inneb?r det att utmana sin befintliga partner eller att v?xla upp och v?lja ny partner.

Att ta hj?lp med marknadsf?ringen av sitt f?retag och l?gga detta i n?gon annans h?nder kan k?nnas oroligt, varf?r vi rekommenderar alla att g?ra sin research f?r att hitta r?tt. Vi ber?ttar mer ?n g?rna om v?ra arbetsprocesser och tidigare resultat av strategierna vi imlpementerat – fyll i kontaktformul?ret nedan s? tar vi kontakt med er f?r en inledande dialog.

Hur kan GO MO hj?lpa ert f?retag v?xa?

Vi levererar vinnande digitala kundupplevelser inom Pull-marketing och SEO till Sveriges ledande B2B-organisationer, exempelvis Coor, Veolia och Volvo Group.

    速度与激情10,速度与激情10免费在线观看