Referenser & Case | L?STID: 6 MINUTER | 02 april

Digital s?ljprocess skapar tillv?xt via Pull-Marketing & SEO

20% ?kning i den organiska trafiken

Kraftigt s?nkt bounce-rate, ca 30 %

ROMI (Return on Marketing Investment) p? ?ver 600 % – ett resultat av stark vision inom digitalisering, investeringar, engagemang och extern hj?lp m?jliggjorde f?r?ndringsresan f?r S?kra Larm. Att g? ifr?n att vara helt osynlig digitalt till att faktiskt synas!

Bakgrund

Kort tid efter lanseringen av?ny hemsida?kunde man visa nya aff?rer och en faktisk int?kt som motsvarar en ROMI p? ?ver 600 % p? investerat kapital, samt ett stort antal leads som kontinuerligt ?kar den framtida aff?rspotentialen. Grunden f?r S?kra Larms tillv?xt digitalt, b?rjade med ett omfattande strategisk arbete med syftet att digitalisera s?ljprocessen.

Med hj?lp av digitala strategier som?Pull-marketing?l?gger man grundfundamentet f?r verksamheten, oms?ttningen och kundrelationerna skall kunna v?xa ordentligt. S?kra Larm hade utvecklats v?l under m?nga ?r men de visste att traditionella s?ljprocesser skulle komma att utmanas ytterligare och att ett nyt?nkande skulle kr?vas. V?rt partnerskap med S?kra Larm initierades i b?rjan p? 2018. F?retaget som d? saknade ett digitalt ansikte, arbetar med olika sorters larmsystem f?r b?de privatpersoner och f?retag.

Insikter, tips och l?rdomar som vi tagit med oss inom digital transformation ?r:

 • Bli digitalt mogna, f?rbered din organisation p? att digitaliseringen ?r h?r f?r att stanna samt investera fokuserat i strategi, men ?ven exekution.
  TIPS:?St?ll dig fr?gan: “Hur skulle den mest optimala organisationen se ut ifall vi b?rjade helt fr?n scratch, utan ryggs?ck?”
 • Hantera r?dsla och intern politik genom transparenta diskussioner och med extern st?ttning inom kompetens och resurser d?r det beh?vs.
  TIPS:?Utmana intuitions baserade beslut och jobba med en extern specialist f?r att kunna skapa resultat internt.
 • Var helt datadriven i alla beslut. Prioritera datadrivna strategier och f?lj upp data l?pande f?r att f?lja utvecklingen och visa framg?ng.
  TIPS:?Ta reda p? hur era intressegrupper agerar digitalt och var delaktig i era intressegruppers research process. Agera tidigt och i topp-funnel s?som i lower-level funnel.
 • En fungerande strategi ?r inte att g?ra lite av mycket, digitalt. Fokusera p? att vara framg?ngsrika inom f? saker ist?llet, men g?r allt ordentligt.
  TIPS:?Investera i att bem?stra f? digitala insatser och var konsekvent. Att hoppa fr?n tuva till tuva ?r ingen vidare strategi.

“Vi var v?l medvetna om att vi beh?vde utveckla v?r verksamhet digitalt men vi visste inte riktigt hur, d?r har GO MO Group och Henrik hj?lpt oss p? ett fantastiskt s?tt under resans g?ng b?de som partner och bollplank. Att g? ifr?n att vara helt osynlig digitalt till att faktiskt synas och generera ett konstant infl?de av leads har ?ppnat nya m?jligheter f?r oss som f?retag som vi kommer forts?tta utveckla.” -Ted Jokiniemi, Marknadschef, S?kra Larm

Vilket problem l?ste GO MO Group genom samarbetet?

V?r kund, S?kra Larm ?r verksam i en bransch som kantas av mycket h?g konkurrens. S?kra f?rlorade kontinuerligt digitala marknadsandelar f?r varje dag som gick.

B?de kunddialog och potential hamnade hos nya digitala mellanh?nder. S?kra Larm tog ett viktigt strategisk beslut som innebar att man ville ta tillbaka kunddialogen p? den plattform d?r majoriteten av m?nniskor genomf?r sin k?presa, n?mligen p? s?kj?tten Googles plattform.

M?let var att synas (ranka) h?gt p? Googles organiska lista samt skapa en hemsida som kunde ?vers?tta relevant trafik till aff?rer – man ville s?ledes minska gapet mellan marknadsf?ring/kommunikation och f?rs?ljning. Samtidigt ville S?kra Larm via content/inneh?ll ?ka vetskapen om varum?rket inom utvalda produktomr?den f?r att kunna kommunicera sitt budskap i “topp-funnel” och p? s? s?tt bli en del av kundens k?presa i ett mycket tidigt stadie.

Den tidigare hemsidan st?ttade inte den nya visionen samt kundernas “nya” digitala k?pprocess. Bland annat hade hemsidan landningssidor som tog mycket l?ng tid att ladda. Unders?kningar visar att allt ?ver tv? sekunders inladdning g?r att +50 % av anv?ndarna l?mnar sidan direkt. Det fanns ett generellt behov av ett omtag av hemsidans UI (utseende) och UX (anv?ndarv?nlighet) d? den ej speglade bolagets budskap och de v?rderingar som ligger till grund f?r f?retaget. Ytterligare en utmaning var att hemsidan befann sig i h?nderna p? en tidigare leverant?r, l?st f?r S?kra Larm att justera och uppdatera p? ett smidigt s?tt.

Risker och aff?rspotential

Att inte synas inom de produktsegment d?r man ?r starkast ?r d?ligt. Att inte ?ga sitt varum?rke digitalt ?r katastrof. Med en traditionell s?ljprocess finns det stor risk att man skapar ett behov hos kunden som en konkurrent sedan bem?ter digitalt. Oavsett hur mycket energi och pengar som investeras i marknadsf?ringen blir det sv?rt att r?kna hem investeringen, om det skapade behovet ej ?vers?tts till aff?rsm?jligheter.

Denna risk kan vara sv?r att identifiera i ett f?retag som funnits l?nge och som rullat p? i gamla trygga hjulsp?r. M?nniskans vanor har digitaliserats och det sista man vill ?r att se tillbaka och t?nka “vi skulle h?ngt p? t?get, men nu ?r det f?rsent”. En av de st?rsta riskerna ?r att man som bolag s?tter h?ga ambiti?sa tillv?xtm?l som ej ?vers?tts i digitala och realiserbara strategier.

Vad ?r det v?rt att ?ga sitt varum?rke digitalt? Ov?rderligt ?r svaret och ett absolut krav ?r 2019.

Av 78 relevanta produkt s?kningar p? Google hade S?kra Larm innan digitaliserings resan endast sju s?kord som syntes p? f?rstasidan p? Google. De 78 rekommenderade s?korden visade en tillv?xtpotential digitalt p? mer ?n 500 %. Denna digitala potential var ny f?r S?kra Larm, h?r fanns det med andra ord stor tillv?xtpotential.

“Arbetar man strukturerat och engagerat med webbutveckling och SEO blir resultatet fantastiskt”

L?sning

Arbetsprocessen som GO MO Group och kunden har f?ljt, som i sin tur ledde till den omfattande f?r?ndringen hos S?kra Larm, s?g ut f?ljande:

 • Initial digital analys (bland annat analys av hemsida, genomg?ende konkurrentanalys och s?kordsanalys) samt skapande av en digital tillv?xtstrategi
 • Analys av anv?ndarupplevelse och design med efterf?ljande nya designskisser f?r ny hemsida
 • Ett f?rsta utkast av hemsidans utseende och funktion, h?r med fokus p? UX (anv?ndarv?nlighet)
 • Utveckling av hemsidan, digitalt interaktions verktyg, dess inneh?ll inklusive texter och visuellt inneh?ll
 • L?pande arbete med SEO, lead generering och vidareutveckling av den digitala s?ljprocessen

GO MO Group hj?lpte S?kra Larm med rekommendationer baserat p? hur utg?ngsl?get s?g ut. Visionen var stark och f?rankrad i nul?get. Rekommendationerna gick bland annat ut p? kommunikation med kundperspektiv, ?sid-hastighet, code/text ratio samt UX och UI. Genom att skapa nytt content p? S?kra Larms hemsida avsett f?r deras m?lgrupp kan man ta tillvara p? potentialen n?r det kommer till potentiella och befintliga kunder s?kbeteenden. Vi skapade landningssidor, anpassade l?nkar samt optimerade hemsidans hastighet vilket ledde till fantastiska resultat. Lanseringen av nya hemsidan bidrog bland annat med stora ?kningar i trafiken till hemsidan:

 • 20 % ?kning i den organiska trafiken
 • Kraftigt s?nkt bounce-rate, ca 30 %

Resultat

Detta gav S?kra Larm flera nya aff?rer, h?gre k?nnedom och digital tillv?xt. Totalt resulterade de tre f?rsta m?naderna i 23 nya aff?rer.

S?, hur var det att leda arbetet? Henrik Anderberg, Head of Client Success p? GO MO Group och ansvarig samt drivande i f?r?ndringsarbetet, ger oss en inblick i arbetet med S?kra Larm.

Vilka ?r viktigaste insikterna i f?r?ndringsarbetet du f?rt tillsammans med S?kra Larm?

Tre viktigaste insikterna:

 • Du m?ste arbeta parallellt med webbutveckling och SEO. Det ?r s? du n?r resultat p? kort sikt (inom 12 m?nader).
 • Engagemang hos kund och ledningsgrupp ?r kritiskt f?r att lyckas i exekutionen av projektet och partnerskapet.
 • Baserar du datadriven digital tillv?xtstrategi g?r du aldrig fel om exekutionen sitter. Det ?r snarare s? att idéerna och strategierna vidareutvecklas i samma riktning men ?n snabbare. D? ?r det viktigt att ha en flexibel budgetprocess s? bolaget snabbt kan svara p? nyfunnen potential.

Vilka var de st?rsta utmaningarna s? h?r i efterhand?

Tv? viktigaste utmaningarna:

 • Kunskapsbristen och f?rst?elsen f?r digital marknadsf?ring eller data p? ledningsniv?.
 • N?r marknadsf?ringen lyckas och ska l?mna ?ver till s?lj ber?r man pl?tsligt en ny process och en ny del av organisationen. Det inneb?r att en del av organisationen, som tidigare ej varit inblandat i arbetet, beh?ver f?r?ndra sina s?tt att arbete med begr?nsad bakgrund och kunskap. Denna f?r?ndring tar tid vilket g?r att slutresultatet kan dr?ja om organisationen ej ?r agil.

Insikter och sammanfattning:

F?rankra arbetet och visionen med ledningen tidigt och s?tt tydliga m?l – matcha dina marknadsf?ringsm?l med bolagets prim?ra m?l. P? s? s?tt blir det enkelt att s?tta upp tydliga KPIer samt att f?lja upp hur marknadsf?rings investeringen utvecklas. Viktigt att ha m?tbarhet hela v?gen: fr?n Google rankning till hemsidan ner till faktiskt f?rs?ljning eller annan transaktion. Just m?tbarhet samt uppf?ljning av MQL, till SQL och sedan faktisk f?rs?ljning ?r S?kra Larm enormt duktiga p? och detta g?r dom unika! Samtidigt ?r det viktigt att ha en digital ambassad?r internt och detta har vi haft i Ted Jokiniemi, Rekrytering- och Marknadschef, som varit helt outstanding som partner, kravst?llare och vision?r!

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看