Digitala Strategier, Nyheter, SEO | L?STID: 3 MINUTER | 11 oktober

Digitala strategier misslyckas aldrig. Exekutionen av dem misslyckas.

DIGITALA STRATEGIER
En kort pratstund med v?r VD och medgrundare, Gabriel Ghavami;

Gabriel, kan du f?rst ber?tta lite om din bakgrund inom digital marknadsf?ring?

Hur l?ngt bak skall vi g?? Jag ins?g riktigt tidigt att jag var v?ldigt, n?stan n?rdigt, intresserad av k?p- och s?ljprocessen och att g?ra aff?rer. Skall man vara nostalgisk s? ?r ett av mina f?rsta minnen att n?r jag som 5 ?ring bad min mamma k?pa godis i stora f?rpackningar, som jag sedan packade om och s?lde till mina kompisar p? g?rden…. den aff?ren slutade visserligen med att jag ?t upp allt godis sj?lv efter n?gra dagar… men po?ngen ?r att jag troligen redan d? s?g v?rdet i aff?rer, marknadsf?ring och f?rs?ljning.

Men den stora “aha-upplevelsen” kom under studie?ren i USA d?r det gick upp f?r mig att det fanns stor ineffektivitet inom marknadsf?ring och att “Mad Men-eran” var ?ver.? Att stora bolag var d?liga p? att se sina kunders riktiga behov. Best?mde mig ganska tidigt f?r att bygga en karri?r inom just avancerad B2B f?rs?ljning genom att optimera s?ljprocesser.

Idag driver jag och kollegor ett fantastiskt bolag som varje dag har f?rm?nen att kunna utmana marknadsf?ringen till att bli b?ttre genom datadrivna strategier. Det vi p? bolaget kallar “Digital Pull Marketing“.

Paradigmskiftet inom marknadsf?ring ?r fruktansv?rt medryckande och en otroligt sp?nnande resa st?r framf?r oss. En resa d?r vi ?r ?vertygade om att vi kan st?nga gapet mellan marknadsf?ring och f?rs?ljning.

Vad menar du med “paradigmskifte inom marknadsf?ring”?

Jo, vi genomg?r just nu den genom tiderna absolut st?rsta f?r?ndringen inom kommunikation. Jag vill mena att all kommunikation m?ste kund-anpassas och att de tv? st?rsta skillnaderna ?r att:

  1. Kunden sitter i f?rars?tet d? information och valm?jligheterna ?r o?ndliga
  2. Marknadsf?rare har f?tt tillg?ng till fantastisk data – vilket g?r marknadsf?ringen m?tbar

Inte alls l?nge sedan var det en sj?lvklarhet att marknadsavdelning och s?ljadvelning skulle vara tv? helt olika avdelningar och att marknadsf?ringsavdelningen s?gs som en “kostnad”. Dock tvingar paradigmskiftet oss f?retagare att sl? samman s?lj och marknadsavdelningar f?r att optimera kundupplevelse och kunna r?kna p? ROMI (return on marketing investment). F?r att lyckas med detta beh?vs naturligtvis en strategi och sylvass exekution.

S? om du har en strategi s? kan du inte misslyckas? ?r det var du s?ger?

Strategier misslyckas aldrig. Exekution misslyckas.

Strategi innefattar lite krasst 3 enkla steg saker

  1. En uppfattning om nul?get (st?ndigt f?r?nderligt)
  2. En k?nsla av framtida behov (st?ndig f?r?nderligt)
  3. Exekutionsplan f?r att lyckas med punkt 1 och 2

Min erfarenhet s?ger att 10 av 10 som misslyckas g?r detta p? grund av bristf?llig exekution – inte bristf?llande strategi.

Konkret s? ?r det viktigaste att f?rst? vilka processer du ?ndrat p? och hur du gjort det samt vilka processer du t?nker ?ndra p? i den n?rliggande framtiden.

Mina kunder spenderar m?nga timmar med mig f?r att r?ttf?rdig beslut tagna p? endast intuition med argumentet om att dessa beslut historiskt sett fungerat. D? ?r det mitt jobb att med data visa att den f?r?ndrade spelplanen inte till?ter den inst?llningen (sluta f?rvalta, utveckla ist?llet). Det finns flera parametrar att ta h?nsyn till och om inte du g?r det, d? hamnar du i bakvattnet.

Data visar att: datastyrda organisationer ?r tre g?nger mer sannolikt att avsev?rt f?rb?ttra beslutsfattandet. S? st?ll dig sj?lv fr?gan: Hade historiska beslut f?rb?ttrats med hj?lp av mer relevant information?

Ovan intervju och text av: Lars Arnes?ter – oktober 2018

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看