Digitala Strategier, Pull marketing, Seminarium, SEO | L?STID: 3 MINUTER | 09 juni

Customer Experience Optimization – optimerad kundupplevelse

Jag, Gabriel Ghavami medgrundare och VD f?r pull-marketing byr?n GO MO Group, har f?rm?nen att tr?ffa och snacka marketing med ca 80-100 marknadschefer varje ?r. Och detta under en intressant tid d? vi?genomg?r den genom tidernas st?rsta omst?llning inom kommunikation. S? jag t?nker att jag delar med mig lite av min erfarenhet och mina insikter!

180411-Almi-33

Marknadsf?ring inneb?r f?rs?ljning & tillv?xt

Marknadsf?ringsavdelningen och (bra) marknadsf?ring ?r ut?ver produktutveckling och personalv?rd helt avg?rande f?r varje f?retags ?verlevnad – det r?der ingen tvekan om detta.?S? l?t oss stanna upp och kolla p? vad marknadsf?rare snackar om idag.

Jo, inbound, automation, digitala strategier, SEO, SEM, och data… men vad ?r essensen i marknadsf?ring? Visst ?r det att:

  • bevara marknadsandelar
  • skapa tillv?xt
  • skapa efterfr?gan
  • tillgodose den befintliga efterfr?gan och…
  • ….i slut?ndan s?lja produkter och tj?nster

Om vi adderar det faktum att riktigt j*kla bra marknadsf?ring ?r (eller b?r vara) 100% kundfokuserad s? f?rst?r vi snabbt att en optimal marknadsf?ringsinsats ?r avg?rande och central f?r att fylla i kriterierna ovan.

Jag st?llde mig sj?lv fr?gan; vilket ?r det enklaste s?ttet att v?xa p??
Det spontana svaret blev: genom att tillgodose ett riktigt behov och sedan f?rs?ka skala upp den aff?ren.

Erfarenhet och traditioner kan vara nyckeln till framg?ng

Aldrig tidigare har v?ra kunder och andra intressegrupper (konsumenten) suttit s? tryggt i f?rars?tet och aldrig f?rr har data varit s? tillg?ngligt. Det finns en vacker paradox i detta: n?mligen att det aldrig varit s? enkelt att vara marknadschef d? det finns data tillg?nglig f?r absolut allt, vi marknadschefer beh?ver inte l?ngre gissa oss fram.

Framg?ngsrika start-ups och dess aff?rsmodeller ?r ofta enormt enkla idéer som man enkelt kan skala upp… Hur applicerar vi d? detta p? marknadsf?ring och oss grown-ups? Jag ?r ?vertygad om att vi ?r b?ttre ?n start-ups.

Jag t?nker att etablerade bolag, som ?r f?r?ndringsben?gna, har erfarenhet och traditioner som vinnande attribut – attribut som start-ups hade m?tt otroligt bra av. Men ?nd? avundas vi grown-ups dessa unga, snabbt v?xande bolag som susar fram helt ober?rda och seglar f?rbi och omkull oss andra… S?, ?r vi inte n?sta Snapchat eller Tesla vill jag mena att kundfokuserad marknadsf?ring i kombination med erfarenheter och traditioner ?r nyckeln. Svaret blir allt mer tydligt; kundorienterad marknadsf?ring.

Kundorienterad marknadsf?ring eller Customer Experience Optimization

Det ?r dags att inse att kundupplevelsen ?r det enda vi VERKLIGEN kan t?vla med n?r konsumenten sitter i f?rars?tet. ?r du en grown-up och vill f? en kickstart p? din marknadsf?ring och marknadsavdelning b?r du bem?stra optimeringen av kundupplevelsen. Anv?nd data f?r att f? reda p? hur dina intressegrupper och kunder agerar under en k?pprocess…

  • …ta reda p? vad dom s?ker efter och vilka svar de vill ha reda p?. L?t detta bli grunden till det inneh?ll du skapar och sprider i alla kanaler
  • Optimera din hemsida utefter ett UX (user experience) perspektiv
  • Se till att implementera moderna pull-marketing metodiker – kundorienterad marknadsf?ring, det vi kallar f?r customer experience optimization

F?rdelar med Customer Experience Optimization

En studie fr?n Walkerinfo visar att kundupplevelse hamnar l?ngt framf?r tex pris eller produkt. Customer Experience Optimization blir avg?rande f?r varum?rken som vill arbeta med befintliga behov och s?rskilja sig p? marknaden.
Jag st?r fast i min ?vertygelse om att kundupplevelsen ?r en av de viktigaste faktorerna inom f?rs?ljning och d?rmed tillv?xt.

Det finns m?ngder av statistik och studier som ?terigen bevisar min tes: Exempelvis har studier visat att det ?r fem g?nger st?rre sannolikhet att kunder rekommenderar dig till andra (agera ambassad?r) och/eller sj?lva k?per igen om de har haft en bra kundupplevelse. Data visar ocks? att 78% av kunderna ?verger ett k?p p? grund av d?lig kundupplevelse. Det vill s?ga man har kunden p? kroken men den hinner smita innan aff?ren ?r i hamn.

Sammanfattning:

F?rdelarna med att optimera din kundupplevelse/Customer Experience Optimization ?r lika med ?verlevnad, f?rs?ljning och glada kunder.

Arbetar vi inte aktivt f?r att optimera kundupplevelse s? b?r v?r ledning och ?gare f?rv?nta sig att f? betala ett h?gt pris f?r att hinna ikapp. Ett pris som blir h?gre f?r varje ?r som g?r.

Som CMO ?r det ditt jobb att utmana din ledningsgrupp och ?gare i att ?ga marknadsf?ringsfr?gor p? ledningsniv? samt rikta om fokus fr?n traditionell marknadsf?ring till en 100% kundorienterad marknadsf?ring – allt annat ?r fel.

McKinsey skriver; Most organizations tend to underestimate the importance of the internal cultural changes needed for a new approach to customer experience.

L?t inte er organisation bli en av dom som st?r kvar p? perrongen n?r t?get rullar… och det rullar nu.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看