Kundcase | L?STID: 3 MINUTER | 12 februari

Hur storbolaget blev snabbr?rligt och tog tillbaka stafettpinnen

En centraliserad organisation som tar datadrivna marknadsf?ringsbeslut

Bakgrund

Nya regleringar inom sj?farten kr?ver att fartyg renar barlastvatten f?r att undvika spridning av organismer fr?n en milj? till en annan. Detta inneb?r att en stor marknad har ?ppnat sig f?r industrij?tten Alfa Laval, och det var viktigt f?r dem att n? ut med sitt budskap i en tid d? kunderna g?r sitt b?sta f?r att orientera sig om olika system och leverant?rer – p? en mycket konkurrensutsatt marknad.

Problem

Outnyttjad potential p? marknaden

Alfa Laval arbetar i en bransch med traditionellt l?nga k?pprocesser och stod d?rf?r inf?r utmaningen att hinna f?re marknaden innan den skulle hinna explodera. P? bolaget fanns en nyt?nkande marknadsavdelning som ins?g?att kunderna skulle beh?va orientera sig om barlastvattenrening och som d?rf?r satsade p? att tillhandah?lla relevant och l?ttillg?nglig information. Man var??vertygad om att ifall de kunde bli de f?rsta att utnyttja de?digitala marknadsf?ringsm?jligheterna?i en annars relativt konservativ bransch, skulle det ge dem en konkurrensf?rdel.

L?sning

F?r?ndrade kundbeteenden st?ller krav p? nya digitala insikter

N?r vi st?r inf?r den h?r m?jligheten samtidigt som vi vet att kundernas beteende ?ndrats, k?nde vi oss manade att ?ka v?ra digitala insikter och anstr?ngningar i syfte att ligga steget f?re v?ra konkurrenter. GO MO Group har hj?lpt oss med v?ra marknadsinsikter inom detta relativt nya applikationsomr?de och det har varit av stort v?rde f?r oss att veta hur kunderna s?ker information. Det har f?r?ndrat hur vi ser p? kunderna och v?r kommunikation till dem, s?ger Anja Simonsson, V.P. Communications, Marine Division p? Alfa Laval.

V?rt samarbete med Alfa Laval bestod i korta drag i att:

  1. Analysera vilka omr?den de var intresserade av att ?ga och som de borde arbeta med f?r att sedan
  2. Se hur dessa ?mnen kunde kopplas samman med viktiga s?kord genom intern och extern kommunikation. Detta arbete ledde till att vi
  3. Identifierade ett behov av att ?vers?tta deras lokala hemsidor till de lokala spr?ken f?r att b?ttre f?nga upp den redan befintliga efterfr?gan.

Vi kunde ?ven se ett behov av att f?rb?ttra den egna hemsidan, vilket innebar ett on-page arbete d?r hemsidan optimerades f?r att f?lja Googles och anv?ndarens r?dande krav. Samtidigt skapade vi en landningssida f?r ett av deras viktigaste applikationsomr?den och dess produktsidor, med avsikt att ?ka konverteringarna. Med facit i hand fanns det allts? en hel del f?r bolaget att ta tag i n?r det g?llde att st?rka sin digitala n?rvaro.

Resultat

En centraliserad organisation som tar datadrivna marknadsf?ringsbeslut

Baserat p? de m?jligheter som det nya applikationsomr?det ?ppnade upp f?r hj?lpte vi marknadsavdelningen att ta fram det underlag som kr?vdes f?r att ?vertyga ledningen. Med hj?lp av data kunde vi visa?hur?kunderna s?kte,vad?de s?kte efter och?var?n?gonstans de s?kte efter det. H?r fanns kundernas s?kbeteende svart p? vitt, och vi uppt?ckte att det faktiskt fanns en enorm befintlig efterfr?gan online som f?retaget gick miste om.

En av de viktigaste f?r?ndringarna inom bolaget handlar dock inte om en specifik insats, utan ist?llet om en grundl?ggande f?r?ndring av ett beteende. V?rt samarbete med Alfa Laval har bidragit till att bolaget nu tar marknadsf?ringsbeslut baserat p? data och analys ist?llet f?r att endast anv?nda sig av traditionella annonseringsmetoder. N?r de till exempel ska lansera en ny hemsida v?nder de sig nu till oss p? GO MO Group f?r att ta reda p? hur sidan fr?n b?rjan kan byggas upp f?r att f?nga upp s? m?nga kunder som m?jligt. Vi anv?nder d? v?r samlade erfarenhet, kombinerat med en analys av de b?sta B2B-hemsidorna inom industribranschen just nu f?r att med dessa data ge f?rslag p? allt fr?n UX till?SEO-optimering?samt hj?lper dem att identifiera globala aff?rsm?jligheter som bolaget idag inte kapitaliserar p?. Sist men inte minst har v?rt samarbete bidragit till att skapa en f?rst?else f?r vikten av centraliserade beslut f?r en sammanh?llen marknadsf?ringsstrategi. F?r att skapa?digital tillv?xt?m?ste alla lokala marknadschefer/produktchefer sikta mot samma m?l ist?llet f?r att enskilda individer tar lokala beslut.

Sammanfattning

Vad som hos Alfa Laval b?rjade med en vilja att etablera sig p? en ny marknad slutade efter v?rt samarbete allts? inte bara i optimering av den?digitala kommunikationen?och ?kade konverteringar, utan i n?got som idag blir allt viktigare f?r varje bolags fortsatta relevans. Samarbetet har gett Alfa Laval v?rdefulla digitala insikter och ett framtidsorienterat beteende som pr?glar ?nskan av att ligga i framkant.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看