Pull-marketing ?r en kraftfull strategi f?r teknikf?retag –?Branschspecifika insikter

Bakgrund

Den digitala leveranskedjan (digital supply chain) innefattar produktionen, delningen och anv?ndningen av digitalt inneh?ll. Tidigare var detta ett omr?de enbart media- och underh?llningsindustrin var intresserade av. Idag har den digitala leveranskedjan dock blivit en v?sentlig detalj f?r ett flertal andra industrier, speciellt f?r marknadsf?ringsbyr?er [1], universitet och organisationer som hanterar stora m?ngder digitalt inneh?ll.

Kunden

Ett multinationellt f?retag (huvudkontor i Sverige) vars prim?ra m?lmarknad innefattar Sverige, USA och Tyskland. De erbjuder ett utbud av teknologi- och mjukvarul?sningar f?r f?retag som arbetar med media (inneh?ll). Deras l?sningar str?var efter att maximera v?rdet en organisation kan f? ut av deras medietillg?ngar, r?ttigheter och marknad. GO MO p?b?rjade samarbetet med f?retaget januari 2020. Kunden siktade p? att lansera en ny webbplats i februari 2020 vilket blev f?rdr?jt fram tills maj 2020.

M?len

  • Skapa en kundresa och kommunikationsstrategi baserad p? s?kdata och kundbehov.
  • Dra nytta av den stora befintliga potentialen hos pull-marketing (SEO + SEA) med mer ?n 200 000 s?kningar per ?r bara i USA.
  • Skapa l?ngsiktiga digitala tillg?ngar via kontinuerligt skapande av nytt inneh?ll baserat p? ?verenskomna s?kord och ?mnen.

SMART-m?l

# ?ka varum?rkesk?nnedomen p? Google globalt
# F?rb?ttra s?kordsrankning
# ?ka organisk trafik
# Generera leads och f?rfr?gningar

Huvudpunkter

Vi tog det strategiska beslutet att optimera f?r det engelska spr?ket och j?mf?ra resultaten p? Google.com. Detta till?ter oss att generera globalt merv?rde och leads kan genereras fr?n fler marknader och l?nder.

Detta gav upphov f?r f?r fler leads fr?n f?retag som annars inte hade varit medvetna om dem. Till exempel:

Australien (Google.com.au)

  • Ett av Australiens st?rsta medief?retag
  • Ett mjukvaruf?retag

Storbritannien (Google.co.uk)

  • Ett nyligen lanserat televisionsn?tverk
  • Tj?nsteleverant?r inom n?tverksintegration och teknologikonsultation

Frankrike (Google.fr)

  • En LLC som erbjuder konsultation- och projekthanteringstj?nster

Strategin

Anv?ndning av Pelar- och kluster-inneh?ll f?r att ranka h?gt.

Dedikerade s?kmotoroptimerade tj?nstesidor

Vi rekommenderade att skapa dedikerade tj?nstesidor d? det fanns begr?nsningar g?llande inneh?ll och layout f?r webbplatsens prim?ra tj?nstesida. Dessa sidor finns inte med under den prim?ra navigationsmenyn men har mer flexibilitet g?llande m?ngd inneh?ll, layout och CTA:s (Call To Actions). Detta till?ter oss att inkludera relevanta s?kord i inneh?llet och utnyttja deras fulla potential medan vi fortfarande kan f?rh?lla oss till de ?verenskomna design- och layoutkraven f?r hemsidan genom separata tj?nstesidor som l?nkades till p? navigationsmenyn.

Kundanpassat inneh?ll f?r tj?nstesidorna

Medan webbplatsen var under utveckling p?b?rjade vi det kontinuerliga arbetet med att skapa kundanpassat inneh?ll f?r tj?nstesidorna (som vi s?kmotoroptimerar). Varje sida baseras utifr?n specifika s?kfraser och inneh?ll skapas f?r att matcha intentionen bakom varje utvald s?kning. Grupperingen av s?korden som baserades p? s?kintention gjorde det tydligt att en strategi kring pelar- och kluster-sidor skulle vara mycket effektiv f?r projektet.

Kluster av ?mne

Ist?llet f?r att rikta in oss p? alla s?kord genom webbsidorna s? skapar vi ?mneskluster best?ende av pelar- och kluster-sidor (pillar- och cluster pages). De dedikerade sidorna agerar som ?mnespelare. S?kord med liknande s?kintention som inte matchar inneh?llet av pelarsidan kartl?ggs med en klustersida. Klustersidorna l?nkar tillbaka till pelarsidan och till varandra. Detta till?ter oss att skapa ?mneskluster som indikerar till s?kmotorerna att sidan har djupg?ende t?ckning och ?garskap ?ver ?mnet. Nedan ?r ett exempel av ett ?mneskluster:

Resultatet:

Hur vi tog topplaceringar och genererade leads via SEO p? 3 m?nader.

Efter webbplatsens lansering i maj 2020 hade vi i ett tidigt skede m?jlighet att implementera allt pelar- och klusterinneh?ll f?r de mest centrala ?mnena. Innan SEO-optimeringen s? rankade kundens webbplats utanf?r topp 100 p? alla s?kord. Vid augusti 2020 (trots Covid-19) s?g l?get ut p? f?ljande vis:

#?kad digital n?rvaro:

  • +28% ?kning f?r organisk trafik (maj, juni, juli 2019 vs 2020)

#Lead generering:

  • 10 relevanta s?ljkvalificerade leads skapades via organisk trafik till webbplatsen

Det ov?ntade: Covid-19:s p?verkan

Kunden hade traditionellt sedan tidigare f?rlitat sig p? offlineevenemang och konferenser f?r att skapa nya aff?rsm?jligheter och generera leads. P? grund av pandemin var samtliga s?dana evenemang inst?llda och f?rhindrade anv?ndningen av deras ENDA kanal f?r generering av nya leads f?r organisationen.

Covid-19 har en betydande p?verkan p? hela media- och underh?llningsindustrin. Enligt en unders?kning av PwC s? v?ljer 80% av st?llf?retr?dare att investera i molnbaserade l?sningar som ett s?tt att h?lla ned kostnader och adressera f?rlorade int?kter orsakade av pandemin [2]. Molnbaserade l?sningar kan anv?ndas f?r att ?ka den operativa effektiviteten genom att optimera hanteringen av digitala mediatillg?ngar och f?rb?ttra samarbeten.

Detta har ?kat hur viktigt det ?r med digital marknadsf?ring och att ha en n?rvaro p? s?kmotorers resultatsidor. V?r kund har den perfekta l?sningen f?r f?retag som s?ker efter s?tt att uppdatera kedjan f?r deras digitala mediatillg?ngar och tillgodose de krav som v?r r?dande situation inneb?r. Det ?r v?rt m?l att se till s? att de ?r synbara och bist? med r?tt information n?r intressegrupper p? olika niv?er s?ker efter l?sningar online.

K?llor

1. M&E Journal (Jun, 2019), “How to Benefit from the Digital Media Supply Chain in a Marketing World” [Accessed August 2020]

2. PwC (Feb, 2020) “The show goes on in the cloud” [Accesses August 2020]

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看