Digital marknadsf?ring och SEO f?r tandv?rden –?Branschspecifika insikter

Bakgrund: En bransch i f?r?ndring

Tandv?rdsindustrin ?r en bransch som f?r?ndras i grunden genom privatisering och digitalisering. Privatiseringen har skapat en helt ny konkurrensbild och gjort marknaden r?rlig. Digitaliseringen har i sin tur f?rst?rkt boknings- och kundanskaffningsprocessen, och har f?rvandlat industrin fr?n “g? till din gamla tandl?kare”?till “vilken tandl?kare ger mig b?st kvalitet f?r pengarna?”. Den gamla sanningen om att gamla patienter ?terv?nder ?r ut och ?r in d?r n?r patienten m?ts av nya erbjudanden och budskap l?pande.

Internationellt s? har affiliate-hemsidor, likt booking.com f?r hotellbranschen, b?rjat ta allt st?rre marknadsandelar genom att man utnyttjat digitaliseringen och de traditionella f?retagens tr?gr?rlighet till sin f?rdel. Dessa sidor har ?ven b?rjat dominera i Sverige, ?ven om vi ligger n?gra ?r efter. Intressant f?r tandv?rdsbolag ?r att aff?rsm?jligheterna ?r m?nga f?r den med stor digital aptit.

Ovan b?r leda till att vi i framtiden ser tv? olika fl?den n?r det kommer till nykundsanskaffning:

 1. Kliniker och tandl?kare blir beroende av affiliatesajter d? man sj?lv inte ?ger den digitala kundresan och kundanskaffningsprocessen samt har generellt svaga varum?rken. Dessa spelare kommer att f?r alltid sitta i kn?na p? de som ?r digitalt agila och agerar. Likt Hotellbranschen och beroendet av t.ex Expedia & Hotels.com.
 2. Kliniker, tandl?kare och koncerner? inser sj?lva att de f?rlorar b?de marknadsandelar och l?nsamhet utan en digital strategi? f?r nykundanskaffning. Bolag med stor digital aptit och gedigna marknadsf?ringsinsatser kommer att vinna mark. Dessa investerar i en digital strategi f?r att ?ga sin f?rs?ljningsprocess och skapa en bra digital kundupplevelse som ?ven f?rsvarar den befintliga patientbasen. Samtidigt som de bygger digitala tillg?ngar och f?r en ?kad digital marknadsandel.

Vilka som kommer g? vinnande ur striden ?r inte sv?rt att sia om. Det ?r f?retagen med finansiella muskler som v?gar ta plats och investera som kommer g? ut som l?ngsiktiga vinnare tillsammans med affiliate hemsidorna.

M?lbild: Nya patienter

N?r ett konsumentbolag vill vinna marknadsandelar och g?ra aff?rer p? ett befintligt behov s? uppst?r en enorm m?jlighet att, via hemsidan och s?kmotorer som prim?r kanal, vara en stor del i kundens k?presa. Detta g?ller i ?nnu h?gre grad f?r s?llank?psvaror och tj?nster som kr?ver ett snabbt avslut.

GO MO har arbetat med tandl?karkliniker i Sverige, Danmark och ?vriga Europeiska l?nder i ?ver tre ?r, d?r marknadsf?ringen hanteras centralt av ?garbolaget. Vi har jobbat med enskilda kunder som investerat ?ver 20 MSEK per ?r via oss och kommit ut som tydliga vinnare genom att n? nya och gamla patienter.

Partnerspecifika m?l

 1. Anskaffa nya kunder online till ett trettiotal kliniker
 2. Beh?lla den befintliga kundbasen
 3. Utveckla kundupplevelsen online genom att arbeta med hemsidans struktur och inneh?ll

Anpassning efter kundresan

Att satsa p? ett befintligt behov och nyttja s?kmotorer har varit nyckeln – en kombination av SEO och SEA. Digital marknadsf?ring och f?rs?ljning har blivit den fr?msta kanalen f?r nykundsanskaffning som v?xer f?r varje m?nad som g?r.

Koncernen har fyra olika aff?rsomr?den, vilka alla har olika kundbehov och erbjudanden och d?rmed olika k?pprocesser, vilket g?r att den ?vergripande strategin ?r att ha speciellt anpassade strategier f?r varje omr?de d? kundbehovet digitalt skiljer sig avsev?rt. Denna digitala strategi ?r generellt sett positiv d? kundens informationsinsamling (behov) ?r specifika snarare ?r generella (behoven skiljer sig kraftigt mellan akuttandv?rd och generella tandl?karbes?k t.ex.).

Tj?nsten vi tillhandah?llit: Pull-marketing (SEO, SEA och webbutveckling)

V?rt arbete, med tonvikt p? digital marknadsf?ring, har innefattat:

 1. Att driva trafik fr?n s?kmotorer (prim?rt Google) ?ver stora dela av Schweiz genom SEO/s?kmotoroptimering (b?de s?k och Google My Business) och Google Ads (SEA)
 2. Webbutveckling av befintliga hemsidor samt skapandet av nya hemsidor
 3. Rapportering och analys (se bild f?r dashboard som sammanfattar mer ?n tjugo konton)
 4. ?vergripande digital r?dgivning

Inarbetad process

Processen har varit uppdelad i f?ljande steg:

 1. ANALYS/AUDIT: Omfattande informationsinsamling och analys av nul?get (bland annat s?kbeteende och konkurrens)
 2. STRATEGI: Skapandet av en ?vergripande 1–2 ?rs strategi som tar h?nsyn till nul?ge, resurser, hinder och m?l
 3. M?NATLIGEN: M?natliga rapporter och skapandet av taktiska planer
 4. VECKOVIS: Veckovisa prioriteringar och actions. Scrum-m?ten med kunden och teamet
 5. DAGLIGEN: Daglig kommunikation i v?rt projektledningsverktyg Basecamp

Pull-marketing inom dental- och tandv?rds industrin

Pull-marketing har visat sig vara en kraftfull strategi inom tandv?rden. ?r ert f?retag ett av dem som kommer vara beroende av affiliate hemsidor eller kommer ni sj?lva ?ga er kundresa online?

“GO MO str?var efter att vara Sveriges b?sta SEO byr? och med omfattande erfarenhet inom dental och tandv?rds industrin ?r vi ?vertygade om att digital marknadsf?ring ?r en nyckel f?r framtida framg?ng.”

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看