Pull-marketing ledde till fler leads f?r S?kerhetsf?retag – Branschspecifika insikter

Bakgrund: En bransch i tillv?xt men med hyperkonkurrens

Branschen f?r hemlarm v?xer organiskt mellan 4–9 % per ?r och uppskattningar pekar p? att det finns ca 650,000 hemlarm installerade idag. S?kerhetsbranschen, som m?nga andra i s?llank?pssegmentet, ?r mitt i en transformation d?r digitaliseringen lett till:

 1. Nya k?pvanor och ink?psprocesser
 2. Nya produkter (i detta fallet ett “smartare” och mer uppkopplat hem)

F?r?ndringarna hotar bolag som traditionellt f?rlitat sig p? en mer aggressiv f?ltf?rs?ljning d?r man fysiskt knackat p? hos potentiella kunder. Detta arbetet g?rs fortfarande men effektiviteten har sjunkit senaste ?ren. Framf?rallt s? g?r det generellt inte att f? avslut p? plats d? den potentiella kunden vill g?ra sin egna research f?rst. Detta g?r bolagets digitala n?rvaro till en hygienfaktor. B?de den egna hemsidan, bolagets “Google My Business”, recensioner och affiliatesajter ?r essentiella d? majoriteten av kunderna kommer bes?ka dessa under sin researchprocess.

“D?rrknackandets tid ?r ?ver. Kunden ?ger nu sin egna s?ljprocess. Lev med det eller k?mpa mot en global trend.”

Bolagen som f?rlitat sig p? f?ltf?rs?ljning har nu blivit beroende av affiliatehemsidor som s?ljer leads till de traditionella bolagen. Dessa hemsidor rider digitaliseringstrenden och f?ngar upp de leads som de mindre digitaliserade f?retagen ej lyckas anskaffa sig med egna medel. Kostnaden per kvalitativt lead fr?n affiliatehemsidorna blir h?gt d? majoriteten av leadsen ocks? skickas till konkurrerande f?retag. Resultatet blir att den potentiella kunden f?r kontakt fr?n flera f?retag samtidigt (vilket leder till irritation) och f?r s?ljande bolag inneb?r det sl?seri med tid och f? vunna aff?rer.

N?r ett bolag vill ?ka sin f?rs?ljning och g?ra aff?rer p? ett befintligt behov s? uppst?r en m?jlighet att via hemsidan och s?kmotorer som prim?r kanal vara en stor del i kundens k?presa. Detta samband ?r ?n starkare i branscher som ber?r s?kerhet d? beslutet inte bara ?r av ekonomisk karakt?r utan ?ven k?nslom?ssiga.

Branschen ?r fortfarande okonsoliderad med m?nga mindre akt?rer som k?mpar med l?nsamheten. Samtidigt forts?tter j?tten Verisure att vinna marknadsandelar med h?g l?nsamhet. Branschen kommer skaka fram ?n tydliga vinnare och f?rlorare n?r digitaliseringskraven ?kar ytterligare fr?n kunderna. Vilka som kommer g? vinnande ur striden ?r inte sv?rt att sia om. Det ?r f?retagen med finansiella muskler som v?gar ta plats och investera i sina digitala s?lj- och marknadsf?ringskapaciteter.

M?lbild: ?kad f?rs?ljning och mer effektiva interna processer

V?r kund hade traditionellt drivit sin f?rs?ljning via fysisk f?ltf?rs?ljning genom att knacka p? hos villa?gare runt om i Sverige. Under en tid hade f?rs?ljningen blivit mindre effektiv och anekdotiska bevis fanns f?r att kunden gjorde research digitalt efter m?tet, ist?llet f?r att som tidigare kunna signera p? plats utan f?rberedelser. Bolaget ?gde inte heller sin hemsida vilket innebar att man ej kunde genomf?ra ?ndringar utan kostnad. Samtidigt var bolaget helt osynligt online, ?ven n?r n?gon s?kte p? varum?rket p? Google s? kom affiliatesiter upp.

M?lbilden f?r samarbetet var:

 1. ?ka nykundsf?rs?ljningen online
 2. St?tta den befintliga f?rs?ljningen
 3. Minska eller eliminera beroendet av affiliatehemsidor
 4. St?rk varum?rket
 5. Effektivisera och f?rb?ttra interna kundservice- samt s?ljprocessen

Hur: fr?n nul?gesanalys till kundrecensioner och e-handel

De f?r?ndrade kundpreferenserna kr?vde ett rej?lt omtag vilket bolaget p?b?rjade under 2018 tillsammans med GO MO. Under resans g?ng har investeringarna och f?r?ndringstakten h?llits uppe och utvecklats i samband med ?kade resultat. GO MO har varit med under hela resan med en ?vergripande pull-marketing strategi. Nedan ?r delar av de omr?den vi varit involverade i:

 • Genomf?rde en djupg?ende digital nul?gesanalys av marknaden, konkurrenter samt ?nskad positionering.
 • Definierade en strategi som skulle ?ka f?rs?ljningen p? medell?ng sikt och st?tta den befintliga f?rs?ljningen p? kort sikt.
 • Design och skapandet av ny hemsida med helt nytt content, baserat p? kundernas ?nskem?l, preferenser och fr?gor.
 • L?pande arbetat med pull-marketing, prim?rt SEO men ?ven Google Ads
 • Omdesign av hemsidan och kontaktfl?de
 • Implementering av kundrecensioner
 • Skapandet av en e-handel f?r att hantera interna s?ljfl?den i f?rsta steg och externa sm?k?p

“Vi var v?l medvetna om att vi beh?vde utveckla v?r verksamhet digitalt men vi visste inte riktigt hur, d?r har GO MO Group och Henrik hj?lpt oss p? ett fantastiskt s?tt under resans g?ng b?de som partner och bollplank. Att g? ifr?n att vara helt osynlig digitalt till att faktiskt synas och generera ett konstant infl?de av leads har ?ppnat nya m?jligheter f?r oss som f?retag som vi kommer forts?tta utveckla.”

Samarbetet f?ljer en inarbetad process

Processen har varit uppdelad i f?ljande steg:

 1. ?RLIG STRATEGI: Skapandet av en ?vergripande 1 ?rs strategi som tar h?nsyn till nul?ge, resurser, hinder och m?l.
 2. M?NATLIGEN: M?natlia analys, rapportering och skapandet av taktiska planer (vad ska g?ras n?r).
 3. VECKOVIS: Veckovisa prioriteringar och actions. Scrumm?ten med kunden och teamet f?r att f?lja upp taktiska planen, f? godk?nnande p? justeringar och alm?n kunskaps?verf?ring.
 4. DAGLIGEN: Daglig kommunikation och “to-do” lister i v?rt projektledningsverktyg Basecamp.

Resultat

 1. Trots Corona s? kommer f?rs?ljningen under 2020 ?kat med minst 30 % i j?mf?relse med 2019.
 2. En 50 % minskning av okvalificerade leads har minskat supportarbetet trots en ?kning av kvalificerade leads.??
 3. Organiska trafiken ?kade f?rsta ?ret med mer ?n 100 % och har d?refter legat mellan 20-40 % i ?kning per m?nad
 4. Organiska trafiken st?r idag f?r mer ?n 70 % av den totala trafiken till hemsidan.?
 5. Starka positionering inom s?kord relaterade till villalarm och hemlarm som driver p? den organiska trafiken

?vriga insikter:

 • Kunden var ett traditionellt d?rrknackarbolag n?r vi inledde samarbete och hemsidan var minst sagt under all kritik p? en snabbr?rlig konsumentmarknad med h?g konkurrens. F?retaget var beroende av affiliatesajter d?r bolaget l?pande k?pte leads.
 • Fr?n 0 digital f?rs?ljning till mer ?n 10 % av nykundsf?rs?ljningen p? tre ?r, trots geografisk limitering och begr?nsning av tj?nsteutbud.
 • 100 % ?kning mellan ?r tv? och tre g?r att framtiden ser ljus ut.
 • N?r f?rfr?gningar digitalt kraftigt ?kar m?ste f?retaget ha en tydlig s?lj – och rapporteringsprocess f?r att st?nga aff?rerna samt rapportera tillbaka till marknad.
 • Med fler f?rfr?gningar och service?renden kr?vs en organisation som ?r duktiga p? f?rs?ljning samt support ?ver telefon.

Digital marknadsf?ring och pull-marketing mot s?kerhetsbranschen

Pull-marketing har visat sig vara en kraftfull strategi inom s?kerhetsbranschen, specifikt riktat mot hemlarm.

GO MO str?var efter att vara Sveriges b?sta SEO byr? och med omfattande erfarenhet inom s?kerhetsbranschen generellt och hemlarm mer specifikt. Vi ?r ?vertygade om att digital marknadsf?ring ?r en nyckel f?r framtida framg?ng.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看