Branschspecifika l?sningar

N?gra utvalda branscher d?r vi har omfattande erfarenhet

?tervinningsf?retag En traditionell industri i f?r?ndring d?r stora m?jligheter nu ?ppnats upp i och med en h?gre h?llbarhetsdiskussion. Leder ni dialogen?
Tillverkningsindustrin S?tt en datadriven tillv?xtstrategi och st?ng gapet mellan kommunikation och f?rs?ljning. Utnyttja stordriftsf?rdelarna som kommer med global n?rvaro och storlek.
S?llank?psvaror Retaild?den ?r h?r. Samtidigt g?r research-processen till Google vid k?p av s?llank?psvaror. Utnyttjar ni tekniska stordriftsf?rdelar f?r att ?verleva?
Logistik och transport N?r transport- och logistikbranschen f?r?ndras och v?xer snabbt skapas m?nga vinnare och f?rlorare. Vinnarna investerar digitalt, allt annat ?r fel.

Paradigmskiftet alla v?ra klienter st?r inf?r

Vi m?nniskor har idag mer information i mobilen ?n de mest upplysta historiskt, samtidigt s?ker vi aktivt efter mer information, fr?mst via s?kmotorer. ?n mer s?ker vi efter information vid ink?psbeslut vilket har lett till ett? paradigmskifte fr?n traditionell marknadsf?ring och push-marketing (skapa ny digital efterfr?gan), till digital marknadsf?ring och pull-marketing (utnyttja befintlig digital efterfr?gan). Paradigmskiftet har orsakat stora offer och hos m?nga marknadsf?rare som har sv?rt att komma ikapp. Det ?r numera ett m?ste f?r organisationer att bem?ta denna?digitala transformation. F?retag s?som General Electric, som ironiskt nog beskrev sig sj?lva som ett?”digitalt industriellt” f?retag, misslyckades grovt med deras vision om att bli den?industriella ledaren i den digitala revolutionen.

Ignorans, r?dsla och spekulationer inom ett f?retag ?r de st?rsta utmaningarna i dagsl?get. GO MO hj?lper f?retag bek?mpa ignorans med hj?lp av utbildning och insikter (fr?n data) om den digitala revolutionen och det kommunikativa paradigmskiftet. R?dslan fr?n att inte f?lja marknadstrender kan ?vervinnas genom att objektivt analysera data och ta verkligt strategiska beslut. Gissningsarbete och antaganden undvikas genom att utg? fr?n datadriven information och anv?nda sig av datadrivna grundprinciper f?r beslutsf?rfaranden.

"Den st?rsta utmaningen ?r m?nniskor och bagage. Det ?r ingen hemlighet att m?nniskor inte gillar f?r?ndring. Vad menar vi d? med bagage? Befintliga processer. Eftersom vi ?r s? investerade i v?ra traditionella ideal, s? beh?ver vi f?r?ndra b?da. Det ?r v?ldigt sv?rt att f? m?nniskor att ?ndra p? sig eftersom v?ra aphj?rnor knappt har utvecklats de senaste 2 miljoner ?ren, vi har i princip kvar samma hj?rnor!"

Jack Welch, fd VD f?r General Electric

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看